2 năm, đoàn lãnh đạo địa phương đi nước ngoài giảm 42,5%

Tại Hội nghị ngoại vụ toàn quốc lần thứ 19 diễn ra sáng nay 12-8 ở Thủ đô, Cục trưởng Cục Ngoại vụ (Bộ Ngoại giao) Nguyễn Hoàng Long cho nhân thức trong 2 năm qua (2016-2018), công tác quản lý đoàn ra, đoàn vào được các địa phương quán triệt thi hành càng ngày càng đi vào quy củ, nề nếp theo Quyết định 272 của Bộ Chính trị.

100% các địa phương đã xây dựng Kế hoạch trình Thủ tướng Chính phủ phê ưng chuẩn; chất lượng, nội dung các kế hoạch ngay càng chi tiết, bám sát thực tế.

Số lượng đoàn chỉ huy địa phương đi nước ngoài đã giảm 42,5% so với quá trình 2014-2016 (400 đoàn so với 696 đoàn). Các địa bàn đến công tác cơ bản dồn vào một chỗ tham gia các nước lớn, các nước có quan hệ đối tác ý tưởnrg, công ty đối tác toàn diện có vai trò cần thiết đối với sản xuất kinh tế-xã hội của đất nước, đưa phạm vi quan hệ đã xác lập đi tham gia bản chất, nhằm các mục đích xúc tiến đầu tư, thương nghiệp, xây dựng và xúc tiến quan hệ hợp tác trên các ngành nghề chi tiết.

Đương nhiên, ông Nguyễn Hoàng Long cũng đưa ra danh sách rằng, việc tổ chức đoàn ra, đoàn vào ở một vài địa phương vẫn chưa thực hiện nghiêm các lãnh đạo của Đảng và Nhà nước; một vài đoàn đi dài ngày, yếu tố đông, chưa phối thích hợp tốt với Bộ Ngoại giao và các tổ chức đại diện vn ở nước ngoài, xây đắp chương trình chưa hợp lý, chưa chuẩn bị tốt tài liệu giới thiệu tiềm năng, thế mạnh của địa phương.

Để giải quyết những sinh tồn trên, trong công đoạn 2018-2020 và các năm tiếp theo, Bộ Ngoại giao đề nghị các địa phương chấp hành nghiêm chỉnh Chỉ thị 38 của Bộ Chính trị và các chỉ huy của Thủ tướng Chính phủ về tăng mạnh quản lý các đoàn đi công việc nước ngoài. Các địa phương cần làm cho tốt công việc xây đắp chiến lược trình cấp có thẩm quyền phê duyệt y; trước khi đoàn đi cần khiến cho tốt công tác xây đắp chương trình, nội dung khiến việc thiết thực, thành phần đi ngăn nắp để bảo đảm hiệu quả, chất lượng chuyến thăm.

Các địa phương ký kết 420 thỏa thuận quốc tế

Cục trưởng Cục Ngoại vụ Nguyễn Hoàng Long đánh giá công việc đối ngoại của vn nói chung và của các địa phương nói riêng 2 năm qua được triển khai hăng hái trên phần đông các kênh Đảng, Nhà nước, Chính phủ, Quốc hội theo trục đường lối đối ngoại đề ra tại Quyết nghị ĐH XII của Đảng, Nghị quyết của Quốc hội và Nghị quyết của các địa phương về ý tưởnrg sản xuất kinh tế - phố hội 5 năm 2016 - 2020.

Các địa phương đã phối phù hợp nghiêm ngặt với Bộ Ngoại giao và các bộ, ban, ngành nghề trung ương tăng cường công tác đối ngoại địa phương trên số đông các ngành nghề từ chính trị, kinh tế đến công tác ngoại giao văn hóa, công việc người vietnam ở nước ngoài, công việc biên giới bờ cõi, công tác lãnh sự và bảo hộ công dân, qua đó góp phần quan trọng vào sản xuất kinh tế - thị trấn hội của đất nước nói tầm thường và các địa phương nói riêng.

Trong đó, về tình hình thích hợp tác quốc tế màn chơi địa phương, các địa phương trên hạ tầng phối thích hợp nghiêm ngặt với Bộ Ngoại giao và các công ty đại diện Việt Nam ở nước ngoài đã ký kết 420 thỏa thuận quốc tế cấp độ địa phương với các địa phương/đối tác/doanh nghiệp nước ngoài (trong đó có 159 ký hợp đồng với các địa phương nước ngoài), tăng 20,3% so với giai đoạn 2014-2016.

"Nhìn chung, các ký hợp đồng quốc tế đã ký kết đang đóng góp hăng hái tham gia việc đẩy mạnh quan hệ thích hợp tác hữu hảo, quảng cáo hình ảnh và tiềm năng của các địa phương nói riêng và của vietnam nói phổ biến, phù hợp với chủ trương lớn về sản xuất kinh tế - phố hội của Đảng và Nhà nước và tiềm năng, ưu điểm của các địa phương"- Cục trưởng Cục Ngoại vụ cho hay.

Theo Dương Ngọc

Người lao động


Xem tại: bds