Đảm bảo cách thức tiết kiệm thoái vốn, PVN tính chuyện phù hợp nhất PVFCCo và PVCFC

Cơ quan Dầu khí Việt Nam (PVN) đã có văn bạn dạng tiếp thu và giải trình quan niệm của các Bộ, ngành và bổ sung hoàn thành Đề án tái cơ cấu trọn vẹn PVN thời kỳ 2017 – 2025.

Về thoái vốn của Công ty tại Tcty Phân bón và hoá chất dầu khí CTCP (PVFCCo) và CTCP Phân bón dầu khí Cà Mau (PVCFC), hồi tháng 5/2018, Bộ Vốn đầu tư buộc phải Công ty báo cáo Thủ tướng vấn đề chỉnh tỷ lệ thoái vốn tại 2 tổ chức này bảo đảm tới năm 2020 chỉ nắm giữ 36% vốn nhân tố lệ.

Thực hiện chỉ huy này, PVN đã tiếp nhận và hoàn thiện dự thảo Đề án, theo đó, PVN sẽ giảm tỷ trọng nắm giữ tại PVCFC (75,56% vốn nhân tố lệ) và PVFCCo (61,38% vốn điều lệ) xuống còn 36% trong công đoạn 2018 – 2020.

Theo PVN, để bảo đảm hiệu quả thoái vốn tại 2 tổ chức này, Cơ quan đang xây dựng các cách thức tiết kiệm nhất, bao gồm cả việc phù hợp nhất 2 tổ chức này để trình công ty thẩm quyền chú ý.

Lúc trước, Thủ tướng trong lãnh đạo hồi 04 tuần 8/2017, đòi hỏi Tập đoàn giảm tỷ trọng nắm giữ tại PVCFC từ 75,56% xuống còn 51% vốn nhân tố lệ, và giảm ở PVCCo từ 61,38% xuống còn 51% vốn yếu tố lệ công đoạn 2017 – 2018.

Từ nay đến năm 2020, PVN cũng sẽ tập trung thoái vốn mạnh khỏe ở các doanh nghiệp thuộc ngành dịch vụ dầu khí.

Tại TCty cũ rích phần Khoan và Dịch vụ Khoan Dầu khí (PVD), trước tình hình doanh thu và lãi của tổ chức bị ảnh hưởng nguy hiểm (lỗ 310 tỷ đồng 6 tháng đầu năm 2018), Chủ toạ HĐQT PVD đã thay mặt người đại diện phần vốn của PVN kiến nghị giảm tỷ lệ nắm giữ của PVN tại PVD từ 50,4% xuống còn 25% để hút thêm các nguồn lực bên ngoài. 

Dĩ nhiên, PVN nhận định hoạt động của PVD có yếu tố bình an quốc phòng nên tỷ trọng giảm này sẽ chỉ về mức 36% vốn yếu tố lệ trong giai đoạn 2018 – 2020. Như vậy, PVN vẫn có thể nhập cuộc tham gia điều hành điều hành đơn vị.

PVN cũng giảm tỷ trọng chiếm hữu tại TCty Cổ lỗ phần Phục vụ Tổng phù hợp dầu khí Petrosetco (nắm giữ 22,24%), TCty Cũ kĩ phần Tư vấn Kiến tạo dầu khí (PVE) (nắm giữ 29%), TCty Cổ phần Dung dịch Khoan và Hoá phẩm dầu khí DMC (nắm giữ 36%) xuống còn 0% tham gia năm 2020.

Đối với đòi hỏi thoái toàn thể vốn PVN tại CTCP Đầu cơ Nguồn vốn Công đoàn Dầu khí PVFI và TCty Cũ kĩ phần Bảo dưỡng – Tu sửa tòa tháp dầu khí (PVMR) theo lãnh đạo Thủ tướng ngày 8/2017, PVN cho biết rất khó khăn khả thi trong bối cảnh hiện nay. Đặc biệt, PVN cho nhân thức PVFI có thể tính đến cách thức phá sản.

PVN cũng yêu cầu Thủ tướng, Bộ Công thương nghiệp chú ý cho kéo dài thời gian chấm dứt thoái vốn tại TCty Cổ phần Xây lắp Dầu khí PVC sang thời kỳ sau năm 2020, khi mà yêu cầu thực tại là phải thoái tổng thể vốn thời kỳ 2018 – 2019.

Nguyên cớ, PVN cho biết PVC đang là tổng thầu triển khai công trình Nhà máy nhiệt điện Thái Bình 2 và một số hạng mục công trình Nhà máy nhiệt điện Sông Hậu 1. Đây là những công trình năng lượng cấp bách của lĩnh vực công thương. Thành ra, nếu thoái toàn bộ phần vốn góp của Tập đoàn tại PVC trong quá trình các công trình đang dở dang, chưa hoàn thành sẽ dẫn đến chậm trễ tiến độ, vì PVN không còn là cổ hủ đông và hoàn toàn phụ thuộc vào cổ đông khác.

Hà Thu

Theo Trí thức trẻ


Xem tại: dat xanh