Thị giá 49.000 đồng/cổ lỗ phiếu, In Nông nghiệp (INN) chào bán hơn 3 triệu cổ lỗ phiếu giá 10.000 đồng cho cũ rích đông hiện hữu

Ngày 22/8 đến đây CTCP Bao phủ suy bì và In Nông nghiệp (mã chứng khoán INN) sẽ chốt danh sách cũ kĩ đông chi trả cũ rích tức năm 2017 bằng tiền, tạo ra cổ lỗ phiếu thưởng và phát triển cổ lỗ phiếu chào bán cho cũ rích đông hiện hữu.

Trả cũ kĩ tức bằng tiền tỷ lệ 10%

CTCP Bao phủ phân bì và In Nông nghiệp sẽ chốt danh sách cổ đông chi trả cũ rích tức năm 2017 bằng tiền tỷ trọng 10% (01 cổ lỗ phiếu kiếm được 1.000 đồng). Thời điểm thanh toán tham gia 31/8/2018.

Năm 2017 In Nông nghiệp đạt 978 tỷ đồng doanh thu, phát triển 11% so với năm 2016. Lãi sau thuế đạt 72,7 tỷ đồng, tăng nhẹ so với con số 71,2 tỷ đồng giải quyết được năm trước đó.

Với kết quả này, ĐHCĐ thường niên năm 2018 đã chuẩn y cách thức phân phối lợi nhuận năm 2017 trong đó chia cổ hủ tức bằng tiền tỷ lệ 20%.

Năm 2018 In Nông nghiệp đặt mục tiêu thu nhập 960 tỷ đồng và lãi ước đạt 91 tỷ đồng. Nỗ lực chia cổ hủ hậm hực thiểu 18%. 

Tạo ra cổ hủ phiếu thưởng tỷ trọng 30%

Dường như đó In Nông nghiệp cũng sẽ chốt danh sách cổ lỗ đông thi hành phát triển 3,24 triệu cổ phiếu thưởng cho cổ hủ đông do chấp hành tăng vốn cũ kĩ phần trong khoảng tài chính chủ chiếm hữu. Tỷ trọng phát triển 30%. Trị giá tạo ra theo mệnh giá 32,4 tỷ đồng.

Chào bán cho cổ đông hiện hữu giá 10.000 đồng/cũ rích phiếu

Ngoài ra In Nông Nghiệp cũng chốt danh sách cổ hủ đông sản xuất 3,24 triệu cũ kĩ phiếu, tỷ lệ tạo ra 30%, chào bán cho cổ hủ đông hiện hữu. Giá tạo ra 10.000 đồng/cũ rích phiếu trong khi hiện tại trên thị trường cổ phiếu INN đang đàm phán quanh co giá thành 49.000 đồng/cũ kĩ phiếu.  

Thái Phương

Theo Trí thức trẻ


Tham khảo thêm: dịch vụ bất động sản