Tổng cục Thuế: Bảng xếp hạng 1.000 doanh nghiệp nộp thuế TNDN lớn nhất không xét tới các chỉ tiêu khác

Tổng cục Thuế vừa phát đi báo cáo, giảng nghĩa thêm về Bảng xếp hạng 1.000 công ty nộp thuế TNDN lớn nhất Việt Nam năm 2017.

Cụ thể, việc lập bảng xếp hạng được chấp hành theo Chỉ thị số 26 ngày 06/06/2017 của Thủ tướng Chính phủ. Trong đó nêu rõ, Bộ Vốn đầu tư được giao nhiệm vụ: "Lãnh đạo cơ thuế quan công khai trên cổng thông tin điện tử danh sách xếp hạng cụ thể 1.000 công ty đóng thuế doanh thu doanh nghiệp lớn nhất vn".

Trên hạ tầng chỉ huy này, Tổng cục Thuế đã trình Bộ Vốn đầu tư chỉ tiêu xây dựng bảng xếp hạng là số thuế TNDN đã thực nộp trong năm của các công ty đang hoạt động. Đối với các tổ chức, tổng tổ chức kinh doanh thì tổ chức kinh doanh mẹ và tổ chức kinh doanh con được xếp hạng chủ quyền để bảo đảm thích hợp với Luật Doanh nghiệp.

Căn cứ mục tiêu đó, Tổng cục Thuế tổng thích hợp số liệu danh sách 1.000 đơn vị nộp thuế TNDN lớn nhất và sắp xếp theo thứ tự từ cao xuống thấp để đưa ra Bảng xếp hạng. Ngày 3/8/2018, Tổng cục Thuế đã tổ chức Lễ Thông báo bảng xếp hạng 1.000 tổ chức nộp thuế TNDN lớn nhất vietnam năm 2017 với sự xuất hiện của một vài Tổ chức trong Bảng xếp hạng và các tổ chức thông tấn tạp chí.

"Tương tự, việc xây dựng và công bố Bảng xếp hạng 1000 Đơn vị nộp thuế TNDN lớn nhất là thực hiện theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ. Bảng xếp hạng được xây dựng chỉ với mục tiêu số thuế TNDN đã nộp mà không xét tới các chỉ tiêu khác. Bảng xếp hạng có ý nghĩa ghi kiếm được hạn độ đóng góp tham gia NSNN của 1.000 Công ty nộp thuế TNDN lớn nhất. Trong giai đoạn thi hành bổn phận thuế của bản thân, các đơn vị trong Bảng xếp hạng nếu có vi phạm vẫn bị giải quyết theo luật pháp của qui định" – Tổng cục Thuế thể hiện sự quan trọng.

Trước đó, thây mặt Tổng cục Thuế đã có giải nghĩa về số thuế TNDN của tổ chức kinh doanh TNHH Thiên Ngọc Minh Uy cao hơn nhiều đơn vị khác, dù tổ chức kinh doanh này đã xong xuôi hoạt động buôn bán đa cấp. Theo đó, số thuế TNDN mà Thiên Ngọc Minh Uy đã nộp trong năm 2017 tại Cục Thuế Thủ đô là hơn 2 tỉ đồng, số thuế TNDN mà các chi nhánh công ty nộp tại Chi cục Thuế huyện 6, TP.HCM là hơn 204 tỉ đồng.

Căn cứ vào số thuế TNDN đã nộp, Tổng cục Thuế đưa Công ti TNHH Thiên Ngọc Minh Uy lọt tham gia Bảng xếp hạng 1.000 công ty nộp thuế TNDN lớn nhất vn năm 2017. Dù đã xong xuôi hoạt động kinh doanh đa cấp từ tháng 4.2017, nhưng ngành mua sắm đồ dùng mái ấm của công ty vẫn diễn ra bình thường theo đúng giấy phép đạt yêu cầu kinh doanh.  

An Bình

Theo Trí thức trẻ


Xem thêm: gia nha dat