Việc nhẹ lương cao: Chỉ việc nằm trong 60 ngày, NASA trả bạn 2,3 tỷ đồng

25-08-2018 - 20:53 PM | Sống

Đây là một công tác trong mơ hoàn toàn có thật trong thực tế. Nằm ngủ, nằm chơi và bạn được kiếm được ngay số lương là 2,3 tỷ đồng tại NASA!

Từ Khóa:


Xem tại: dat xanh