4 năm tới TP.HCM cần gần 3 triệu tỷ đồng để đầu cơ hạ tầng cơ sở vật chất

Theo đó, nguồn vốn cần vận động gồm: từ ngân sách, vốn đầu tư trong khoảng phường hội, nguồn lực công, trong khoảng khu vực ngoài nhà nước, trong khoảng đầu cơ trực tiếp nước ngoài...Tổng vốn đầu tư toàn phường hội của TP.HCM trong giai đoạn 2018 - 2022 cần huy động khoảng 2.867.357 tỷ đồng.

TP.HCM sẽ vận động tối đa nguồn vốn ngân sách thành phố và các nguồn vốn vận động từ ngân sách nhà nước như nguồn thu trong khoảng cổ hủ phần hóa, thoái vốn nhà nước tại các doanh nghiệp, trong khoảng việc sắp xếp lại và xử lý nhà, đất thuộc sở hữu nhà nước cũng như từ thuế, phí và lệ phí; 

Song song đó, TP.HCM sẽ tăng cường huy động, khai thác các nguồn vốn khác, vốn thị trấn hội hóa; huy động tối đa nguồn lực phố hội, thực hiện thị trấn hội hóa đầu cơ hiệu quả trong mọi lĩnh vực, tạo động lực cho sự phát hành toàn diện và bền vững của TP; 

Huy động tối đa nguồn lực đầu tư trực tiếp nước ngoài hiệu quả trong mọi ngành, khuyến khích cho sự tạo ra vừa đủ và bền vững của TP; nâng chất lượng và tạo ra phối hợp cả về chiều rộng và chiều sâu, thúc đẩy năng lực cạnh tranh củaTP...

Quyết tâm trong quá trình này, tổng vốn đầu tư đầu cơ ngân sách đạt khoảng 219.351 tỷ đồng, chiếm hữu tỷ lệ 7,6% trong tổng vốn đầu cơ toàn xã hội; tổng vốn đầu tư từ khu vực nhà nước đóng góp được khoảng 564.722 tỷ đồng, chiếm đoạt tỷ lệ là 19,7% tổng vốn đầu cơ toàn phố hội; tổng vốn đầu tư từ khu vực ngoài Nhà nước đóng góp được khoảng 1.727.193 tỷ đồng, chiếm hữu tỷ trọng là 60,2% tổng vốn đầu tư toàn thị trấn hội; tổng vốn đầu cơ trực tiếp nước ngoài (FDI) đóng góp được khoảng 575.442 tỷ đồng, chiếm đoạt tỷ lệ là 20,1% tổng vốn đầu tư toàn phường hội.

Dường như, TP.HCM cũng sẽ hoàn thiện hệ thống cách thức, chế độ về xã hội hóa đầu cơ, tạo nhân tố kiện dễ dãi cho việc thú vị và tăng cường hoạt động phố hội hóa đầu tư, tạo nguồn lực mới và hiệu quả cho sự phát hành của thị trấn; song song xây đắp cơ chế tài chính phù hợp với đòi hỏi tăng mạnh xã hội hóa hoạt động đầu tư trên địa bàn.

Nguyên Minh

Theo Trí thức trẻ


Đọc thêm: bds