Bà Đặng Huỳnh Ức My tìm thêm hơn 2 triệu cũ rích phiếu ngay trước ngày Điện Gia Lai (GEG) chốt danh sách cũ kĩ đông

Bà Đặng Huỳnh Ức My vừa công bố đã hoàn thành mua vào hơn 2,36 triệu cổ hủ phiếu GEG của CTCP Điện Gia Lai. Đàm phán thi hành ngày 28/8/2018.

Giao dịch thành công bà Đặng Huỳnh Ức My nâng lượng chiếm hữu cũ kĩ phiếu GEG từ gần 1,37 triệu cổ hủ phiếu (tỷ trọng 1,41%) lên gần 3,73 triệu cổ hủ phiếu (tỷ trọng 3,84%).

Xét về mối quan hệ, bà Đặng Huỳnh Ức My là Chủ tịch HĐQT của CTCP Đầu cơ Thành Thành Công - cổ lỗ đông lớn đang chiếm hữu 22,87% vôn nhân tố lệ của Điện Gia Lai.

Cổ hủ phiếu GEG bất ngờ tăng cường trong khoảng đầu 04 tuần 8 tới nay với 11%. Giá đóng cửa phiên thương lượng ngày 28/8 – ngày mà Đặng Huỳnh Ức My mua tham gia – là 11.310 đồng/cũ kĩ phiếu. Đây cũng là phiên sinh ra đàm phán thỏa thuận hơn 4,76 triệu cũ rích phiếu GEG với giá thỏa thuận bình quân 14.000 đồng/cổ lỗ phiếu – cao hơn hồ hết so với giá thương lượng trong phiên của cũ rích phiếu GEG.

Bà Đặng Huỳnh Ức My mua thêm hơn 2 triệu cổ phiếu ngay trước ngày Điện Gia Lai (GEG) chốt danh sách cổ đông - Ảnh 1.

Diễn biến giá cũ rích phiếu GEG trong 6 tháng vừa mới đây.

Hành động mua vào của bà Đặng Huỳnh ức My diễn ra trước thời điểm Điện Gia Lai chốt danh sách cổ hủ đông trả cổ lỗ tức bằng tiền mặt tỷ lệ 10% và phát triển hơn 97 triệu cổ lỗ phiếu chào bán cho cổ hủ đông hiện hữu tăng vốn điều lệ lên gấp đôi với giá niêm yết 10.000 đồng/cổ lỗ phiếu.

Trần Hân

Theo Nhịp sống kinh tế


Có thể bạn quan tâm: bds