Biến đổi sim 11 số: Khách hàng cần lưu ý những gì?

Theo quyết định của Bộ Thông tin và Truyền thông, thuê bao 11 số của mạng Viettel gồm các đầu số 0162, 0163, 0164, 0165, 0166, 0167, 0168, 0169 sẽ chuyển thành 032, 033, 034, 035, 036, 037, 038, 039.

Nhà mạng Viettel cho nhân thức, sau khi hoàn thành chuyển đổi, khách hàng vẫn có thể quay số song song cả đầu số mới và cũ cho đến hết ngày 14.11.

Thuê bao 11 số của mạng MobiFone gồm các đầu số 0120, 0121, 0122, 0126, 0128 sẽ chuyển tuần tự thành 070, 079, 077, 076, 078.

Mạng MobiFone cũng lên tiếng một loạt khí cụ cung cấp khách hàng trong việc thi hành biến đổi đầu số. Bên cạnh việc cập nhật thêm công dụng hỗ trợ đối tượng mua hàng thay đổi danh bạ theo đầu số mới nhà mạng còn ứng dụng biện pháp quay số Đồng thời, hỗ trợ duy trì âm thông báo trong thời điểm tối thiểu 90 ngày kể từ thời điểm hoàn thành quay số Đồng thời...

Thuê bao 11 số của mạng VinaPhone gồm các đầu số 0123, 0124, 0125, 0127, 0129 sẽ chuyển thành 083, 084, 085, 081, 082.

Để việc chấp hành chuyển đổi được nhanh nhất, VinaPhone khuyến nghị đối tượng mua hàng thi hành thao tác sau ngày 7.10.2018 (sau khi đông đảo các nhà mạng hoàn tất công tác biến đổi).

Việc biến đổi bắt đầu trong khoảng ngày 15.9.2018 và hoàn thành vào ngày 30.6.2019. Khi tiến hành biến đổi các nhà mạng sẽ phải quay số song song (duy trì cả số cũ và số mới) trong khoảng ngày 15.9.2018 tới ngày 14.11.2018 và duy trì âm báo bằng tiếng Việt và tiếng Anh.

Dưới đây là lịch chuyển đổi của vài nhà mạng:

Tổng số thuê bao Viettel 11 số chuyển đổi trong đợt này là 43 triệu.

- Đầu số 0169.66 - 039.66: Từ 0h00 ngày 15.9.2018

- Đầu số 0169 - 039: Từ 0h00 ngày 17.9.2018

- Đầu số 0168 - 038: Từ 0h00 ngày 19.9.2018

- Đầu số 0167 - 037: Trong khoảng 0h00 ngày 23.9.2018

- Đầu số 0166 - 036: Từ 0h00 ngày 25.9.2018

- Đầu số 0165 - 035: Từ 0h00 ngày 27.9.2018

- Đầu số 0164 - 034: Từ 0h00 ngày 3.10.2018

- Đầu số 0163 - 033: Trong khoảng 0h00 ngày 5.10.2018

- Đầu số 0162 - 032: Trong khoảng 0h00 ngày 7.10.2018.

Lịch chuyển đổi dự kiến của MobiFone:

Việc chuyển đổi của nhà mạng này dự kiến sẽ diễn ra trong 5 đợt, mỗi đợt tương ứng với một mã mạng.

- Đầu số 0120 - 070: Từ 15.9 – 24.9

- Đầu số 0121 - 079: Từ 24.9 – 27.9

- Đầu số 0122 - 077: Trong khoảng 27.9 – 4.10

- Đầu số 0126 - 076: Trong khoảng 4.10 – 7.10

- Đầu số 0128 - 078: Từ 7.10 – 10.10.

Lịch chuyển đổi dự định của VinaPhone:

VNPT đang lên cách thức biến đổi chính thức. Dự kiến việc biến đổi sẽ diễn ra trong 5 đêm, mở đầu trong khoảng 15.9.

- Đầu số 0123 - 083: Trong khoảng 0h00 ngày 24.9.2018

- Đầu số 0124 - 084: Trong khoảng 0h00 ngày 15.9.2018

- Đầu số 0125 - 085: Trong khoảng 0h00 ngày 27.9.2018

- Đầu số 0127 - 081: Trong khoảng 0h00 ngày 18.9.2018.

Theo Đỗ Phương

Công lao


Đọc thêm: gia nha dat