Cách thức phân biệt sổ đỏ, sổ hồng dễ chơi | MuaBanNhaDat

Sổ hồng và sổ đỏ chỉ là những tên gọi đại chúng tự đặt ra dựa trên màu sắc của mỗi loại giấy má nhà đất, mục đích để giúp họ tiện lợi phân biệt giữa các loại giấy chứng nhận. Bí quyết phân biệt sổ đỏ, sổ hồng có thể được căn cứ trên những nhân tố sau:

Đặc điểm của sổ đỏ

Sổ đỏ là loại giấy đủ điều kiện do Bộ Tài nguyên và Không gian ban hành, bìa màu đỏ, nội dung sổ đỏ ghi kiếm được quyền dùng đất (có thể là đất ở, đất đóng hộp nông nghiệp, vườn, ao, đất rừng…), tên gọi đúng và chính xác của loại sổ này là “Giấy chứng nhận quyền dùng đất”.

Tại khoản 20 Điều 4, Luật đất đai 2003 có quy định thì giấy đủ điều kiện quyền dùng đất là giấy đủ điều kiện do công ty nhà nước có thẩm quyền cấp cho người dùng đất để bảo hộ quyền và lợi ích hợp pháp của người dùng đất.

cach phan biet so do, so hong nhanh chong khong so nham lan

Phần nhiều người chưa biết cách thức phân biệt sổ đỏ, sổ hồng.

Đặc điểm của sổ hồng

Khác với sổ đỏ, sổ hồng là mẫu do Bộ Xây đắp ban hành, bìa có màu hồng với nội dung là ghi nhận quyền sở hữu nhà đất và quyền dùng đất ở nên mẫu có tên gọi là “Giấy đủ điều kiện quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở”.

Tại Điều 11 Luật nhà ở năm 2005 có ghi rõ, giấy đạt yêu cầu quyền chiếm hữu đối với nhà đất được cấp cho chủ sở hữu theo qui định sau đây:

  • Trường thích hợp chủ sở hữu nhà ở đồng thời cũng là chủ dùng đất ở, chủ sở hữu căn hộ trong nhà tầm thường cư thì được cấp một giấy đủ điều kiện là Giấy đạt yêu cầu quyền sở hữu nhà ở và quyền dùng đất ở.
  • Trường hợp chủ chiếm hữu nhà đất không đồng thời là chủ sử dụng đất ở thì được cấp Giấy chứng nhận quyền chiếm hữu nhà đất. Giấy chứng nhận quyền chiếm hữu nhà đất và quyền sử dụng đất ở, Giấy đủ điều kiện quyền sở hữu nhà ở qui định tại khoản này được gọi thông thường là Giấy đủ điều kiện quyền chiếm hữu nhà ở.

cach phan biet so do, so hong nhanh chong khong so nham lan

Khiến cho thế nào để nhân thức phương pháp phân biệt sổ đỏ, sổ hồng?

Để thống nhất thành một loại Giấy đạt yêu cầu, ngày 19/10/2009 Chính phủ ban hành Nghị định số 88/2009/NĐ-CP và ngày 21/10/2009 Bộ Khoáng sản và Không gian ban hành tại Thông tư số 17/2009/TT-BTNMT về cấp Giấy chứng nhận quyền dùng đất, quyền chiếm hữu nhà ở và của cải khác gắn liền với đất. Theo đó, nhì loại giấy đủ điều kiện nhà ở nói trên sẽ do Bộ Tài nguyên và Môi trường phát hành theo một mẫu hợp nhất và được vận dụng trong phạm vi cả nước đối với mọi loại đất, nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.

Hiện giờ khách hàng nhà không cần phải lo âu về cách thức phân biệt sổ đỏ, sổ hồng vì đã được thống nhất thành một mẫu chung, gọi là Giấy đạt yêu cầu quyền sử dụng đất, quyền chiếm hữu nhà đất và của nả khác gắn liền với đất.

Thực tiễn, trên thị trường nhà ở hiện vẫn đang lưu hành cả 3 loại giấy tờ nhà ở chính là Giấy đủ điều kiện quyền dùng đất (tương đương sổ đỏ), Giấy đủ điều kiện quyền chiếm hữu nhà ở (tương đương sổ hồng) và Giấy chứng quyền dùng đất, quyền sở hữu nhà đất và của nả khác gắn liền với đất. Tính đến nay, cả 3 đều có giá trị pháp lý tương đồng.

MuaBanNhaDat theo TBKD


Xem thêm: bds