Chỉ huy Bộ Tài chính tin cẩn cắt giảm được 10% tổng nhân lực đến 2020

Theo Thứ trưởng Bộ Vốn đầu tư Đỗ Hoàng Anh Tuấn, một trong bốn giải pháp mang tính đột phá của lĩnh vực vốn đầu tư trong thời điểm đến chính là nâng cao chất lượng công chức và cải cách thu gọn mối manh bộ máy hành chính của cơ quan Bộ Nguồn vốn.

Đây là tin tức được ông Đỗ Hoàng Anh Tuấn cho nhân thức khi trao đổi với báo chí bên lề một sự kiện. Theo đó, để đạt được chỉ tiêu này, Thứ trưởng Bộ Nguồn vốn cho biết, vừa mới đây cơ cỗ áo chính đã ban hành Quyết định 520/QĐ-BTC ngày 13/4/2018 về việc phê chuẩn y ý tưởnrg sắp xếp, sáp nhập chi cục thuế thị xã, huyện, thị xã, đô thị thành chi cục thuế khu vực thuộc cục thuế tỉnh, đô thị trực thuộc trung ương.

Trong đó, đề ra kế hoạch trong 3 năm sẽ cắt giảm 340 chi cục thuế trên tổng số 711 chi cục thuế hiện giờ.

"Kho bạc tới nay đã giảm trên 60 phòng đàm phán. Tới đây sẽ tiếp diễn cơ cấu bên trong để đảm bảo hiệu quả tinh giảm bộ máy", ông Tuấn nói.

Với các tổ chức trong Bộ, chỉ huy Bộ Tài chính cho nhân thức cũng sẽ chấp hành tinh giảm số lượng phòng, số mối manh, trên hạ tầng đó xây dựng lực lượng công chức theo Nghị quyết 27 của Trung ương đảm bảo giảm được số lượng, nâng cao chất lượng và vận dụng được hiện đại hóa hồ sơ hành chính để bảo đảm tính hiệu quả, hiệu lực của bộ máy hành chính nhà nước.

"Theo Quyết nghị Bộ Chính trị khóa IX thì số đông các bộ, cơ quan Trung ương, các doanh nghiệp quản lý hành chính nhà nước phải giảm 10%. Xong xuôi năm 2017, tập đoàn Bộ Vốn đầu tư đã giảm được 4,7% tổng số nhân lực, do đó tôi tin yêu rằng đến năm 2020, Bộ Vốn đầu tư cam kết sẽ giải quyết được mục tiêu tinh giản được 10% tổng số nhân lực", ông Đỗ Hoàng Anh Tuấn cho nhân thức.

Ngoài biện pháp cắt giảm nhân sự, để cách tân hành chính trong thời gian tới, Thứ trưởng Bộ Vốn đầu tư cho biết, tổ chức này còn đề ra 3 biện pháp khác cũng không kém phần quan trọng.

Thứ nhất, sẽ tập trung tham gia 2 Luật Quản lý thuế và Luật Chứng khoán. Đối với Luật Quản lý thuế đưa ra tiêu chí hiện đại hóa công việc điều hành thuế, chuyển sang tiêu chuẩn của OECD, tiêu chuẩn của diễn đàn chống chuyển giá. Đối với Luật Chứng khoán tập trung vận động được nguồn lực xã hội cho đầu cơ phát hành, chuyển đầu tư của khu vực đơn vị dựa phổ thông tham gia nguồn vốn vay hiện giờ sang cũ kĩ phiếu và trái khoán doanh nghiệp.

Thứ nhị, giảm giấy tờ hành chính. Theo chỉ đạo Bộ Nguồn vốn, công ty này đã xây đắp dự thảo Nghị định về cắt giảm, đơn giản hóa vấn đề kiện kinh doanh thuộc phạm vi chức năng điều hành của Bộ Nguồn vốn, qua đó, sẽ cắt giảm 190/370 yếu tố kiện buôn bán, dự kiến sẽ được trình Chính phủ trong 04 tuần 9 hoặc tháng 10 để phê duyệt.

Thứ ba, văn minh hóa thủ tục hành chính. "Hiện giờ, ngành nghề tài chính có 961 giấy má, trong đó 54% giấy tờ vẫn ở màn chơi 1,2 và 46% giấy má ở màn chơi 3,4. Chỉ tiêu đề ra đến năm 2020 làm được tối thiểu 90% màn chơi 3,4. Như vậy, cần lộ trình cứ 6 bốn tuần là phải tăng 10-15% thủ tục lên màn chơi 3,4 giảm tương ứng màn chơi 1,2 trong tổng số 961 giấy tờ hành chính", ông Tuấn cho biết.

Theo Duyên Duyên

VnEconomy


Có thể bạn quan tâm: bds