Doanh nghiệp nhà nước, tổ chức FDI và nghịch lý can hệ ngân sách nhà nước

Theo kết quả Tổng khảo sát kinh tế năm 2017 do Tổng cục Thống kê thực hiện, trong năm 2016, khu vực FDI có mức doanh thu thuần tăng cường nhất với 134,5% so với năm 2011 và choán 27,4% tổng doanh thu thuần.

Khu vực công ty ngoài nhà nước có doanh thu thuần tăng 78,8% so với năm 2011 và chiếm đoạt tỷ lệ 55,9% toàn bộ khu vực tổ chức.

Tỷ trọng doanh thu thuần thấp nhất thuộc về khu vực DNNN. Cụ thể, khu vực này chỉ chiếm đoạt 16,7% doanh thu thuần của khu vực. Theo đó, mức tăng thấp nhất đạt 244 nghìn tỷ đồng, doanh thu thuần bình quân năm tăng 1,7%.

Tương tự, dù là khu vực kinh tế tạo kinh tế khuyến khích nhưng DNNN lại có mức tăng thấp nhất trong 5 năm qua.

Số liệu cũng cho thấy khu vực công ty FDI dẫn đầu về hiệu suất sinh lời trên tài sản và nổi trội so với các loại hình tổ chức khác với 6,9% (năm 2016), tiếp đến là khu vực DNNN đạt 2,6% và thấp nhất là tổ chức ngoài nhà nước 1,4%.

Tuy nhiên, phía Tổng cục Thống kê cũng nghi kiếm được việc DNNN, vốn được coi là buôn bán không hiệu quả, đang có các mức đóng góp ngân sách cao nhất.

Trong năm 2016, bình quân một doanh nghiệp của khu vực DNNN đóng ngân sách 104 tỷ đồng, cao hơn đa số so với tổ chức FDI là 18 tỷ đồng và tổ chức ngoài nhà nước là 1 tỷ đồng.

Tỷ lệ nộp ngân sách của DNNN chiếm 32,1% trong tổng số thuế và các khoản đã nộp ngân sách của tổng thể khu vực doanh nghiệp. Tỷ trọng này của đơn vị FDI và ngoài nhà nước lần lượt là 38,7% và 29,1%.

Trong đó, mức thuế và các khoản đã nộp ngân sách của các tổ chức lớn choán tới 67,5%, các tổ chức nhỏ bé chiếm 19,4% còn lại là các đơn vị bé bỏng và siêu tí hon.

Nghịch lý về tỷ lệ đóng góp cho ngân sách nhà nước giữa các khu vực được ông Phạm Đình Thuý, Vụ trưởng Vụ Báo cáo kĩ nghệ giải thích là do chính sách thuế không giống nhau giữa các cấp kinh doanh.

Theo đó, các đơn vị nội địa hoạt động trong các cấp kinh tế chủ yếu có công sức phổ quát nên bị áp thuế GTGT, Thuế TNDN ở mức cao. Bên cạnh tổ chức FDI hoạt động trong ngành công nghiệp cao nên được vận dụng thuế TNDN giảm 50% trong năm đầu kinh doanh. Trong khi đó, các ngành nghề này đều là có lãi suất cao.

Chính bởi vậy, lãi lãi suất của các công ty FDI trong ngành kĩ nghệ cao tuy rất cao nhưng tỷ lệ đóng góp cho ngân sách thấp.

Về chế độ thuế, Việt Nam không phân biệt các loại hình đơn vị, bà Lê Thị Duyên Hải, Vụ trưởng Vụ Kê khai và Kế toán thuế (Tổng cục Thuế) cho biết. Theo đó, bà giải nghĩa chỉ có các ngành kinh tế với thuế suất GTGT là 5%, 10%.

Mức thuế này ứng dụng bình thường cho khu vực tổ chức, chỉ có đặc biệt phần thuế TNDN cho đơn vị nhỏ, siêu nhỏ để cung cấp.

DNNN có tỷ trọng đóng góp cao hơn so với các khu vực kinh tế khác là vì khu vực này phải đóng góp thêm khoản cổ lỗ tức và lãi sau thuế do sử dụng vốn của Nhà nước. Bà Hải cho nhân thức tỷ lệ này chiếm đoạt tỷ lệ đáng kể trong cơ cấu ngân sách. Năm 2017, khoản cổ tức và lãi sau thuế của DNNN đóng góp tham gia ngân sách 67.000 tỷ đồng, năm 2016 là 65.000 tỷ đồng.

Hương È

Theo Nhịp sống kinh tế


Đọc thêm: gia nha dat