HSG, SBT, VPB, GMC, LSS, AMV, VIG, NSC, NAW, TIG, VC3: Thông tin giao dịch lượng lớn cũ kĩ phiếu

CTCP Cơ quan Hoa Sen (HSG): Bà Hoàng Thị Xuân Hương, em gái ông Hoàng Đức Huy, Phó TGĐ, đã tìm 5 triệu cp (tỷ trọng 1,3%). Trước giao dịch bà Hương không sở hữu cổ lỗ phiếu nào. Thương lượng thực hiện trong khoảng 16/8 đếm 13/9/2018.

CTCP Thành Thành Công Biên Hòa (SBT): CTCP Đầu tư Thành Thành Công đã tìm 16 triệu cp, nâng lượng sở hữu trong khoảng 107.511.290 cp (tỷ lệ 21,7%) lên 123.511.290 cp (tỷ lệ 24,93%). Thương lượng chấp hành trong khoảng 22/8 tới 12/9/2018.

Nhà băng TMCP Việt Nam Cường thịnh Vượng (VPB): Ông Nguyễn Đức Vinh, Tổng Giám đốc, chứng nhận mua 456.179 cp. Trước thương lượng ông Vinh không sở hữu cũ rích phiếu nào. Đây là số cũ rích phiếu ESOP ông Minh được phân bổ quyền tậu. Giao dịch dự định thực hiện từ 18/9 đến 17/10/2018.

CTCP SX TM May Sài Gòn (GMC): Bà Nguyễn Thị Thu Hương, Phó TGĐ, đăng ký bán 140.000 cp trong tổng số 179.290 cp (tỷ lệ 1,15%) đang chiếm hữu. Giao dịch dự kiến thi hành trong khoảng 19/9 đến 18/10/2018.

CTCP Mía đường Lam Sơn (LSS): Ông Lê Văn Tam, Chủ tịch HĐQT, đã tìm 319.250 cp trong tổng số 1 triệu cp hoàn thành thủ tục tìm lúc trước, nâng lượng chiếm hữu sau thương lượng lên 2.386.180 cp (tỷ trọng 3,4%). Đàm phán chấp hành trong khoảng 13/8 tới 11/9/2018.

CTCP SXKD Dược và Trang thiết bị y tế Việt Mỹ (AMV): Ông Bùi Văn Hải, chủ đầu tư tư nhân, đã bán 951.700 cp, giảm lượng chiếm hữu trong khoảng 3.441.700 cp (tỷ lệ 12,69%) xuống 249 triệu cp (tỷ lệ 9,18%). Đàm phán thực hiện ngày 31/8/2018.

CTCP Chứng khoán thương mại và Kĩ nghệ vietnam (VIG): Ông Nguyễn Nhật Minh, chủ đầu tư cá nhân, đã bán 2.596.700 cp, giảm lượng chiếm hữu từ 3.403.400 cp (tỷ trọng 9,97%) xuống 806.700 cp (tỷ lệ 2,36%). Đàm phán thực hiện ngày 10/9/2018.

CTCP Giống cây xanh Miền Nam (NSC): CTCP Giống cây cối Trung Ương đã mua 126.970 cp, nâng lượng sở hữu trong khoảng 12.667.892 cp (tỷ lệ 93,72%) lên 12.794.862 cp (tỷ trọng 94,66%). Thương lượng chấp hành trong khoảng 14/8 tới 13/9/2018.

CTCP Cấp nước Nghệ An (NAW): Ông Nguyễn Duy Hiển, chủ đầu tư tư nhân, đã tậu 3 triệu cp (tỷ trọng 8,02%) và biến thành cổ hủ đông lớn. Trước đàm phán ông Hiển không chiếm hữu cũ rích phiếu nào. Đàm phán thi hành ngày 7/9/2018.

Trong khi ông Nguyễn Đức Hải, nhà đầu tư tư nhân, đã tìm 7,3 triệu cp, nâng lượng sở hữu từ 1.626.900 cp (tỷ lệ 4,35%) lên 8.926.900 cp (tỷ lệ 23,88%) và biến thành cũ rích đông lớn. Thương lượng chấp hành ngày 10/9/2018.

Ông Phạm Đình Hà, chủ đầu tư cá nhân, đã sắm 43 triệu cp (tỷ trọng 11,5%) và trở thành cổ hủ đông lớn. Trước đàm phán ông Hà không chiếm hữu cũ kĩ phiếu nào. Giao dịch chấp hành ngày 7/9/2018.

CTCP Tập đoàn đầu tư Thăng Long (TIG): Quỹ ngoại Pyn Elite Fund (Non – Ucits) đã bán 849.800 cp, giảm lượng sở hữu từ 11243.211 cp (tỷ lệ 14,56%) xuống 10.393.411 cp (tỷ trọng 13,46%). Thương lượng thi hành ngày 6/9/2018.

CTCP Xây đắp số 3 Vinaconex 3 (VC3): Bà Nguyễn Thị Lệ Hoa, hiền thê Ủy viên HĐT, đăng ký tậu 500.000 cp. Trước thương lượng bà Hoa chiếm hữu 1.241.625 cp (tỷ trọng 4,38%). Thương lượng chấp hành trong khoảng 18/9 đến 17/102/2018.

Thạch Lâm

Theo Trí thức trẻ


Tham khảo thêm: mua dat