Huế công ty thi tuyển Phó Ban Nội chính Tỉnh ủy

Ngày 25-9, Ban Thường vụ Tỉnh giấc ủy Thừa Thiên – Huế, cho biết vừa ban hành ý tưởnrg thi tuyển chức danh Phó Ban Nội chính Tỉnh ủy với số lượng một người. Việc công ty thi tuyển nhằm phát hiện, thu hút và trọng dụng những người có đức, có tài, phát huy được phẩm chất, trình độ, năng lực, kinh nghiệm, nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ công chức lãnh đạo , quản lý Ban Nội chính. Qua đó, góp phần tham mưu tốt cho Ban Thường vụ Thức giấc ủy Thừa Thiên – Huế trên ngành nội chính, cách tân tư pháp và phòng, chống tham nhũng.

Huế tổ chức thi tuyển Phó Ban Nội chính Tỉnh ủy - Ảnh 1.

Ông Phan Ngọc Thọ, Chủ tịch UBND thức giấc Thừa Thiên - Huế, dự lãnh đạo kỳ thi tuyển chức danh Phó Giám đốc Sở Tư pháp. Ảnh: Cổng thông tin điện tử thức giấc Thừa Thiên - Huế

Theo đó, việc tổ chức thi tuyển phải có chí ít 2 ứng cử viên nhập cuộc dự tuyển. Trường hợp không đủ người đáp ứng tiêu chuẩn, điều kiện dự thi thì Ban Thường vụ Thức giấc ủy để ý đề cử thêm người dự tuyển. Thời điểm triển khai thực hiện trong khoảng 04 tuần 9 tới bốn tuần 11-2018.

Đối tượng đăng ký tham gia dự tuyển là công chức có đủ tiêu chuẩn, điều kiện bổ nhiệm, nằm trong quy hoạch chức danh phó Ban Nội trị Tỉnh ủy. Công chức đang công tác tại các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện có đủ tiêu chuẩn, điều kiện bổ nhiệm và nằm trong quy hoạch các chức danh phó trưởng ban, phó giám đốc và tương đương.

Đối tượng được đề cử tham gia dự tuyển là công chức không nằm trong quy hoạch của chức danh phó trưởng ban và tương đương giữ chức phận từ trưởng phòng cấp sở trở lên được Ban Thường vụ Thức giấc ủy Thừa Thiên – Huế đồng ý đề cử bằng văn bản.

Người tham gia dự tuyển phải phục vụ đủ các tiêu chuẩn, vấn đề kiện phổ biến của cán bộ qui định tại Quyết nghị Hội nghị lần thứ ba Ban Thi hành Trung ương (khóa VIII) và Quy định 1050-QĐ/TU, ngày 11/01/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thừa Thiên – Huế qui định tiêu chuẩn chức danh cán bộ, công chức, nhân viên lãnh đạo, điều hành. song song, đáp ứng các tiêu chuẩn chi tiết của chức danh phó Ban Nội trị Tỉnh giấc ủy.

Các ứng viên sẽ trải qua phần thi viết kiến thức chung trong 180 phút về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước về chuyên ngành, lĩnh vực nội chính, canh tân tư pháp và phòng, chống tham nhũng... Trình bày đề án đánh giá thực trạng, phân tích những mặt mạnh, hạn chế của ngành nghề nội trị trên khu vực tỉnh giấc và chỉ ra nguyên cớ, giải pháp.

Lúc trước, tỉnh giấc Thừa Thiên – Huế cũng bắt đầu công ty thi tuyển 2 chức danh phó giám đốc Sở Công Thương và Sở Tư pháp.

Theo Q.Nhật

Người công trạng


Có thể bạn quan tâm: dịch vụ nhà đất