Lần trước tiên Bộ Y tế thi tuyển hiệu trưởng ĐH Y Dược Hải Phòng

Chiều 6-9, Bộ Y tế đã có thông báo chính thức về việc thi tuyển Hiệu trưởng Đại học (ĐH) Y Dược Hải Phòng.

Theo lên tiếng của Bộ Y tế, người dự thi tham gia địa điểm này phải đảm bảo có chứng nhận, tiêu chuẩn về năng lực lãnh đạo, trình độ chuyên môn… Ứng cử viên dự thi sẽ thi viết với nội dung thi kiến thức bình thường về đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về lĩnh vực điều hành, quản lý các hoạt động của cơ sở giáo dục đại học; về chức trách, nhiệm vụ, quyền hạn của chức danh Hiệu trưởng…

Các người tìm việc sau khi đạt phần thi viết sẽ thi trình bày đề án, nội dung thi trình bày đề án gồm: đánh giá thực trạng, phân tích những mặt mạnh, hạn chế của Trường ĐH Y Dược Hải Phòng và chỉ ra nguồn cội; dự báo xu hướng phát triển và đề xuất kế hoạch, giải pháp phát triển Trường ĐH Y Dược Hải Phòng; chương trình hành động thực hiện các kế hoạch, giải pháp của người dự thi nếu được bổ nhiệm vào chức danh Hiệu trưởng; trả lời các câu hỏi chất vấn của thành viên Hội đồng thi tuyển và của những người tham dự. Vị trí thi dự định sẽ công ty tại trường ĐH Y Dược Hải Phòng.

Ông Phạm Văn Tác, Vụ trưởng vụ Tổ chức cán bộ, Bộ Y tế, cho nhân thức đề án thí điểm thi tuyển Hiệu trưởng Trường ĐH Y Dược Hải Phòng nhằm phát hiện, thu hút, trọng dụng những người có đức, có tài, thừa hưởng và phát huy được phẩm chất, trình độ, năng lực, kinh nghiệm để nâng cao chất lượng lực lượng cán bộ, công chức, viên chức chỉ đạo, quản lý nhà trường; cùng lúc tạo không gian khó khăn lành mạnh; dần dần thay đổi trật tự bổ nhậm cán bộ lãnh đạo, điều hành; tránh trạng thái toàn bộ, khép độc đáo trong công tác quy hoạch, bổ dụng cán bộ lãnh đạo, quản lý cũng như bảo đảm sự bình ổn, phát hành và nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Trường ĐH Y Dược Hải Phòng.

Cũng theo ông Tác, đây là lần đầu tiên Bộ Y tế doanh nghiệp thi tuyển cán bộ tham gia vị trí chỉ đạo và ĐH Y Dược Hải Phòng là nơi tổ chức thí nghiệm. Hiệu trưởng hiện của trường này hiện tại đã sắp hết nhiệm kỳ sẽ không tái bổ nhiệm lại. Lên tiếng thi tuyển này được gửi đa dạng tới các bộ, ngành nghề và 63 tỉnh giấc, thành để mong muốn hầu hết những người đạt yêu cầu, năng lực tham gia.

Theo công bố của Bộ Y tế, thời gian thu nạp hồ sơ đăng ký dự thi trong khoảng 11-9 đến 3-10-2018. Hồ sơ gửi về: Vụ Tổ chức cán bộ, Bộ Y tế 138A, phố Giảng Võ, thị xã Ba Đình, TP Hà Nội. Các nội dung can dự tới thi tuyển được đăng chuyên chở trên Cổng tin tức điện tử của Bộ Y tế.

Theo D.Thu

Người công trạng


Xem nhiều hơn: dat xanh