Ngày càng tăng 6,92% trợ cấp hàng 04 tuần với bộ đội đã phục viên

Ngày 28/8/2018 cách đây không lâu, Bộ Quốc phòng ban hành Thông tư 138/2018/TT-BQP về hướng dẫn yếu tố chỉnh mức trợ cấp hàng 04 tuần đối với quân nhân, người khiến công việc cơ yếu hưởng lương như đối với quân nhân đã phục viên, phục viên, nghỉ việc.

Theo đó, điều chỉnh ngày càng tăng 6,92% trên mức trợ cấp hàng bốn tuần của bốn tuần 6/2018 đối với: Quân nhân đã xuất ngũ, giải ngũ đang hưởng cơ chế trợ cấp hàng 04 tuần theo qui định tại Quyết định 142/2008/QĐ-TTg ngày 27/10/2008; Bộ đội, người làm công tác cơ yếu hưởng lương như đối với bộ đội đã xuất ngũ, phục viên, nghỉ việc đang hưởng cách thức trợ cấp hàng tháng theo pháp luật tại Quyết định 62/2011/QĐ-TTg ngày 09/11/2011.

Từ đó, mức trợ cấp hàng bốn tuần sau khi đã nhân tố chỉnh gia tăng, cụ thể như sau:

- Trong khoảng đủ 15 tới dưới 16 năm: 1.764.000 đồng/tháng;

- Trong khoảng đủ 16 tới dưới 17 năm: 1.844.000 đồng/tháng;

- Từ đủ 17 đến dưới 18 năm: 1.925.000 đồng/bốn tuần;

- Trong khoảng đủ 18 đền dưới 19 năm: 2.005.000 đồng/tháng;

- Từ đủ 19 tới dưới 20 năm: 2.085.000 đồng/bốn tuần.

Thông tư 138/2018/TT-BQP có hiệu lực trong khoảng 14/10/2018, mức trợ cấp hàng bốn tuần được thực hiện từ ngày 01/7/2018.

Y Vân

Theo Nhịp sống kinh tế


Xem nhiều hơn: gia nha dat