Ninh Thuận muốn vay ODA 230 tỷ đồng xây đô thị thông minh - VnExpress Kinh Doanh

UBND tỉnh giấc Ninh Thuận vừa có buộc phải gửi Bộ Kế hoạch & Đầu cơ về việc xây đắp dự án thành phố thông minh sử dụng nguồn vốn giúp đỡ không hoàn lại của Chính phủ Ấn Độ. Tổng vốn đầu tư dự định là 245 tỷ đồng, trong đó vốn mượn ODA không hoàn lại của Chính phủ Ấn Độ là 230 tỷ đồng, tương đương 10 triệu đô la. Vốn đối ứng khoảng 15,5 tỷ đồng trong khoảng nguồn ngân sách địa phương.  

Tỉnh giấc Ninh Thuận cho nhân thức, dự án được triển khai từ năm 2019-2022 với mục tiêu xúc tiến Áp dụng công nghệ thông tin vào công tác quản lý đô thị, kiến lập những nền móng căn bản để tạo ra toàn kinh tế, phường hội của tỉnh giấc...

Trong đó, việc xây dựng chính quyền điện tử được xác định là cốt cán để xây dựng thị trấn thông minh, tăng nhanh cung ứng dịch vụ công mức 3, 4 trên phạm vi toàn tỉnh. Cùng với đó, dự án này cũng nhằm xây đắp hạ tầng dữ liệu ngành có thể chia sẻ và tích thích hợp để dịch vụ công việc quản lý, điều hành và cung cấp phục vụ công cho người địa phương.

Tỉnh cũng đặt chỉ tiêu xây đắp nền móng cơ sở hạ tầng cho đô thị thông minh với trọng tâm quản lý và các biện pháp chuỗi hệ thống điện toán đám mây, triển khai một số ứng dụng mưu trí để dịch vụ cư dân tốt hơn... 

Chỉ huy tỉnh cho biết, dự án này nhằm dần dần chấp hành mục tiêu tới năm 2022, Phan Rang - Tháp Chàm sẽ là thị trấn lanh lợi và tới năm 2030 sẽ là thành phố đáng sống, tân tiến. Bộ Ý tưởnrg & Đầu cơ đã có văn bạn dạng xin quan niệm các Bộ, ngành về yêu cầu nói trên của địa phương.

Nguyễn Hà


Có thể bạn quan tâm: dat xanh