Pháp luật mới về đăng ký đất đai 2018 | MuaBanNhaDat

(Thứ Ba, 04/09/2018 | 09:00)

Đạt yêu cầu đất đai là việc kê khai và ghi nhận trạng thái pháp lý của gia chủ về quyền dùng đất, quyền sở hữu nhà ở cũng như của nả khác gắn liền với đất. Dưới đây là những quy định mới về hoàn thành thủ tục đất đai mà bạn cần nhân thức.

quy-dinh-moi-ve-dang-ky-dat-dai-2018-3

Luật pháp mới về đạt yêu cầu đất đai 2018

Những hình thức hoàn thành thủ tục đất đai

Có 2 cách thức chính trong quy định mới về đạt yêu cầu đất đai, nhà ở và của nả khác gắn liền với đất. chậm triển khai là chứng nhận lần đầu và đạt yêu cầu bất định:

  • Chứng nhận lần đầu được thi hành cho 04 trường hợp là đất được giao, cho thuê để dùng; đất đang sử dụng hoặc được giao quản lý cùng nhà ở, của cải gắn liền đất nhưng chưa bắt đầu hoàn thành thủ tục. Hiện giờ, đạt yêu cầu đất đai lần đầu đang được Nhà nước thực hiện với phần nhiều cách tân hành chính về cấp GCNQSDĐ.
  • Chứng nhận biến động được thực hiện đối với 12 trường hợp đã được cấp giấy đủ điều kiện hoặc đã hoàn thành thủ tục nhưng có đổi mới bao gồm do: cho thuê, cho tặng, chủ chiếm hữu đổi tên, có thay đổi về diện tích, số hiệu địa chỉ thửa đất hoặc quyền sử dụng thông thường cho cả hiền thê chồng. Bên cạnh, còn có đổi mới do chia tách quyền dùng đất phổ biến của một lực lượng người, đổi mới tài sản gắn liền, mục đích, thời hạn dùng… Đối với một vài trường phù hợp đăng ký bất định thì ứng dụng trong thời hạn không quá 30 ngày, kể từ ngày có biến động. Trường hợp thừa kế quyền sử dụng đất thì pháp luật thời hạn đăng ký bất định được tính kể trong khoảng ngày phân phối xong quyền sử dụng đất là di sản thừa kế.

Chế độ xử phạt đột nhiên chứng nhận đất đai

Việc đạt yêu cầu đất đai và của cải gắn liền với đất khởi đầu có hiệu lực kể từ thời điểm chứng nhận tham gia Sổ địa chính. Hiện giờ, kiếm được thấy có phổ quát trường thích hợp, người dân khi chuyển nhượng quyền dùng đất không hoặc chưa chấp hành việc hoàn thành thủ tục bất định quyền dùng đất và mức phạt tiền đối với các trường thích hợp không hoàn thành thủ tục biến động đất đai từ 2 – 5 triệu tiền việt.

Các cải cách trong thời gian cấp giấy đạt yêu cầu quyền dùng đất

Theo Nghị định 01/2017/NĐ-CP, thời điểm tối đa thi hành hồ sơ hành chính về đất đai đã được rút ngắn từ 1/3 đến 1/2 so với lúc trước. Thời hạn cấp sổ đỏ cho người được chuyển nhượng quyền dùng đất không được quá 15 ngày kể từ khi nhận đủ thông tin. Pháp luật này có ý nghĩa rất thiết thực trong việc giúp người dân thuận lợi hơn khi mà chấp hành các giấy má hành chính về đất đai nói chung cũng như giấy má cấp sổ đỏ khi chuyển nhượng quyền sử dụng đất nói riêng.

Để được ghi nhận tình trạng pháp lý về quyền dùng đất cũng như đảm bảo về quyền và bổn phận của bản thân, người dùng đất nên đăng ký đất đai, hoàn thành thủ tục bất định ngay sau khi ký hợp đồng chuyển nhượng, tặng cho… Từ đó, Nhà nước sẽ xác nhận quyền sử dụng đất hợp lí và có cơ sở để thực hiện các quyền của người dùng đất.

quy dinh moi ve dang ky dat dai 2018

Thời gian thi hành một vài giấy tờ hành chính theo quy định mới về hoàn thành thủ tục đất đai

Theo quy định mới về hoàn thành thủ tục đất đai, thời gian về giấy má chứng nhận và trả hồ sơ được pháp luật cu thể như sau:

  • Thời gian đăng ký đất hoặc tài sản gắn liền với đất hay cấp giấy đạt yêu cầu quyền sở hữu đất hoặc quyền chiếm hữu nhà ở và của cải khác gắn liền với đất là tối đa 30 ngày.
  • Xác thực tiếp tục dùng đất nông nghiệp của các hộ mái nhà, tư nhân khi hết hạn dùng đất là không quá 5 ngày.
  • Chứng nhận thay đổi hoặc hoàn thành quyền dùng hạn dè bỉu thửa lục địa kề là không quá 10 ngày.
  • Chứng nhận biến động do thay đổi tên người dùng đất, chủ sở hữu của cải gắn liền với đất hoặc đổi mới về hình dáng, kích thước, diện tích, số hiệu và liên hệ thửa đất hoặc thay đổi hạn chế giễu quyền dùng đất hoặc đổi mới về bổn phận vốn đầu tư hoặc đổi mới về của nả gắn liền với đất so với nội dung đã hoàn thành thủ tục là không quá 10 ngày.
  • Chuyển trong khoảng hình thức thuê đất thanh toán hàng năm sang thuê đất trả tiền một lần; từ chế độ Nhà nước giao đất không thu Tiền sử dụng đất sang chế độ thuê đất có thu Tiền dùng đất là không quá 30 ngày.
  • Chuyển đổi, chuyển nhượng, thừa kế, tặng cho, hoàn thành thủ tục đầu tư bằng quyền sử dụng đất, quyền chiếm hữu của nả gắn liền với đất là không quá 10 ngày.
  • Chuyển quyền dùng đất cùng quyền chiếm hữu của cải gắn liền với đất của hậu phi hoặc chồng thành của tầm thường cung phi cùng chồng là không quá 5 ngày.
  • Cấp lại Giấy má gồm: Giấy đạt yêu cầu quyền sở hữu nhà ở, Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà cửa xây đắp bị mất là không quá 10 ngày.

MuaBanNhaDat theo TBKD


Tham khảo thêm: gia dat saigon