Thủ đô lên chiến lược thanh tra, thu hồi đất tại các công trình hoang hoá

UBND thị trấn Hà Nội vừa ban hành kế hoạch triển khai thi hành Báo cáo số 18/TB-HĐND, ngày 16/8/2018, của Hội đồng dân chúng đô thị về việc rà soát, xử lý các công trình vốn ngoài ngân sách có sử dụng đất chậm rãi triển khai, vi phạm Luật Đất đai trên khu vực thị trấn.

Theo đó, UBND thành phố Thủ đô giao Sở Kế hoạch và Đầu tư tập trung kiểm tra, rà soát 383 dự án đủng đỉnh triển khai trên khu vực 30 huyện huyện, thị phố.

Đối với các công trình đã chấp nhận chủ trương đầu tư nhưng chưa chấp hành các thủ tục thu hồi đất, giao đất mà quá thời hạn khai triển dự án thì căn cứ quy định của Luật Đầu cơ để lưu ý, đề xuất thu hồi chủ trương đầu cơ theo qui định; báo cáo UBND thị trấn trong quý 4/2018.

Đối với những công trình đã thi hành thu hồi đất, giao đất nhưng chậm rì rì triển khai, Sở Chiến lược và Đầu cơ tổng thích hợp trong quý 3/2018, công bố UBND đô thị để giao Sở Khoáng sản và Môi trường bắt đầu thanh tra, kiểm tra việc điều hành, dùng đất theo qui định của Luật Đất đai 2013.

song song, không xem xét, bắt buộc điều chỉnh dự án, gia hạn thời điểm thi hành dự án đối với các dự án chậm triến khai, chủ đầu tư vi phạm các luật pháp của Luật Đất đai; yêu cầu các nhà đầu tư cam đoan thi hành công trình đúng tiến độ, chấp hành việc ký quỹ chấp hành dự án và xử lý nghiêm các công trình chậm rãi khai triển theo quy định của pháp luật.

Khẩn trương thực hiện việc thu hồi đất đối với các công trình đã có quyết định thu hồi, huỷ bỏ quyết định giao đất, cho thuê đất để điều hành và yêu cầu phương thức sử dụng phù hợp quy hoạch hoặc đơn vị đấu giá quyền sử dụng đất theo quy định.

Sở Tài nguyên và Không gian chỉ huy, kiểm tra, đôn đốc Trung tâm Phát hành quỹ đất khẩn trương hoàn thiện các giấy tờ về thu hồi đất để điều hành và đề xuất phương thức dùng phù hợp quy hoạch hoặc tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất theo luật pháp đối với 38 công trình vi phạm đã có quyết định thu hồi, huỷ bỏ quyết định giao đất, cho thuê đất...

UBND đô thị Hà Nội cũng giao Sở Kế hoạch và Đầu tư tăng mạnh thi hành việc giám sát, đánh giá đầu tư các công trình ngoài ngân sách có sử dụng đất trên khu vực đô thị theo pháp luật, có kế hoạch định kỳ kiểm tra các công trình sau khi đã được UBND thị trấn phê phê duyệt chủ trương đầu tư, cấp giấy chúng kiếm được đầu cơ.

Trước đây, theo lên tiếng của Sở Tài nguyên và Không gian Thủ đô, tổng số công trình lờ lững khai triển, có dấu hiệu vi phạm trên khu vực Hà Nội lên tới 383. Vài quận, huyện có số dự án chậm chạp phổ quát là Hoài Đức với 51 công trình; Mê Linh 50; Nam Từ Liêm 48; Hoàng Mai 25; Bắc Từ Liêm 23...

Nguyên do dẫn tới các dự án đủng đỉnh triển khai, theo Giám đốc Sở Khoáng sản Môi trường Nguyễn Trọng Đông là do đổi mới chính sách đất đai; nhân tố chỉnh quy hoạch bình thường, quy hoạch phân khu; thị trường bất động sản trầm lắng; chủ đầu tư không quyết liệt; qui định không xây đắp nhà cao tầng trong nội đô... Các nhà đầu tư công trình vi phạm đều được công khai và không cấp dự án mới.


Có thể bạn quan tâm: dịch vụ nhà đất