Thủ đô tính điều chỉnh địa giới 3 quận

UBND đô thị Thủ đô vừa hoàn thành chiến lược chấp hành việc nhân tố chỉnh địa giới hành chính giữa các huyện Cầu Giấy, Bắc Từ Liêm và Nam Từ Liêm.

Theo đó, Hà Nội sẽ lập giấy má và chấp hành các lớp lang, giấy tờ đề xuất cấp có thẩm quyền nhân tố chỉnh địa giới công ty hành chính giữa các thị trấn Cổ Nhuế 1 (quận Bắc Từ Liêm), phố Mỹ Đình 2 (thị xã Nam Từ Liêm) và xã Nghĩa Tân (quận Cầu Giấy) thích hợp với trạng thái quản lý hiện nay.

Thành phố dự định chuyển toàn thể diện tích đất thiên nhiên của 8 tổ dân thị trấn khu vực Bắc Nghĩa Tân thực dân địa giới hành chính của phường Cổ hủ Nhuế 1 (quận Bắc Trong khoảng Liêm) hiện do phố Nghĩa Tân (huyện Cầu Giấy điều hành) về địa giới của thị trấn Nghĩa Tân.

Cục bộ diện tích đất tự nhiên của 2 tổ dân phường thực dân địa giới hành chính của thị trấn Mỹ Đình 2 (huyện Nam Trong khoảng Liêm) hiện do xã Mai Dịch (huyện Cầu Giấy) quản lý được chuyển về địa giới hành chính của phường Mai Dịch.

UBND thị trấn Hà Nội giao Sở Nội vụ chỉ dẫn quận Cầu Giấy, Bắc Từ Liêm, Nam Trong khoảng Liêm xây đắp dự thảo đề án của về việc đề nghị nhân tố chỉnh địa giới hành chính giữa các thị xã để xin quan niệm dân chúng và thực hiện các trình tự, giấy má trình các cấp có thẩm quyền.

Về lộ trình, đô thị giao UBND các thị xã Cầu Giấy, Bắc Trong khoảng Liêm, Nam Từ Liêm lãnh đạo UBND các phố Nghĩa Tân, Mai Dịch (thị xã Cầu Giấy), thị trấn Cổ lỗ Nhuế 1 (thị xã Bắc Trong khoảng Liêm), phố Mỹ Đình 2 (thị xã Nam Từ Liêm) lập và niêm yết danh sách cử tri lấy ý kiến về việc vấn đề chỉnh địa giới hành chính trên địa bàn thị trấn.

Sau khi lấy quan điểm cử tri trên địa bàn (trên 50% cử tri ưng ý), UBND các đơn vị quản lý trình Hội đồng dân chúng cùng cấp về phương án bắt buộc yếu tố chỉnh địa giới đơn vị hành chính.

Sau khi UBND các phường có thủ tục yêu cầu vấn đề chỉnh địa giới tổ chức hành chính, UBND các thị xã Cầu Giấy, Bắc Trong khoảng Liêm, Nam Từ Liêm trình Hội đồng nhân dân cùng cấp họp, có nghị quyết đề xuất vấn đề chỉnh địa giới doanh nghiệp hành chính, sau đó UBND các quận lập giấy tờ trình UBND thị trấn.

UBND thị trấn sẽ hoàn thành đề án đề nghị yếu tố chỉnh địa giới công ty hành chính, trình Hội đồng quần chúng và báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội.


Có thể bạn quan tâm: gia dat saigon