Tồn kho BĐS giảm mạnh, còn 24.000 tỷ đồng

Trong lên tiếng tình hình kinh tế phường hội năm 2018, dự kiến kế hoạch tạo ra kinh tế - phố hội năm 2019, Bộ Kế hoạch và Đầu cơ cho nhân thức, hoạt động mua bán BĐS cơ bản được giữ vững, tiếp diễn tăng trưởng, chưa có dấu hiệu bất thường, cực cam đoan lớn; giá cả bình ổn; thanh khoản duy trì ở mức khá cả về số lượng và giá trị thương lượng.

Cơ cấu hàng hóa BĐS ngày càng nhiều chủng loại, phong phú cả về chủng loại và phân khúc sản phẩm, phục vụ yêu cầu đa dạng của người dân và xã hội, hướng tới ý định thực và tài năng thanh toán thực của thị trường. 

Đáng xem xét, tồn kho BĐS giảm mạnh. Tính đến ngày 20/6/2018, tổng trị giá tồn kho BĐS còn khoảng 24.072 tỷ đồng, giảm 81,27% so với thời gian đỉnh điểm quý 1/2013 và giảm 5,16% so với tại thời điểm 04 tuần 12 năm 2017.

Riêng các khu vực vùng ven Tp.HCM, huyện Long Thành tỉnh giấc Đồng Nai, khác lạ là các địa bàn dự kiến xây cất đặc khu kinh tế Vân Đồn tỉnh giấc Quảng Ninh; Phú Quốc tỉnh Kiên Giang và Bắc Vân Phong thức giấc Khánh Hòa sinh ra hiện trạng sốt toàn bộ đất nền, giá tăng cao bất phổ biến.

Dĩ nhiên, Bộ Ý tưởnrg và Đầu tư đánh giá tình hình dần bất biến quay về và bước đầu được kiểm soát sau khi các cơ quan Trung ương và các địa phương công ty kiểm tra, hiểu tình hình, khiến rõ cỗi nguồn biến động và bước đầu thực thi một vài biện pháp thích hợp.

"Hoạt động mua bán BĐS nhìn tầm thường ổn định, ý định bản chất dùng BĐS ngày càng tăng cho thấy những dấu hiệu bền vững hơn", báo cáo nêu rõ.

Nguồn vốn chảy tham gia khu vực bất động sản tiếp tục thiên hướng tăng. Theo Cục Đầu tư nước ngoài, 8 tháng 5 2018, dòng vốn FDI tham gia BĐS đạt 5,9 tỷ USD, choán  choán 24,2% tổng vốn đầu tư chứng nhận.

Trước đây, năm 2017, tồn kho BĐS của cả nước còn khoảng 25.700 tỷ đồng. Hà Nội và Tp.HCM tiếp diễn là nhì địa phương có trị giá tồn kho BĐS lớn nhất, chiếm đoạt đến 40% tổng lượng tồn kho của cả nước.


Tham khảo thêm: dịch vụ bất động sản