VCBS: Nửa cuối năm, HBC có thể ký 16.000 tỷ đồng hợp đồng mới

Công ty cũ rích phần Chứng khoán Vietcombank (VCBS) vừa có báo cáo nhanh về Công ty cũ kĩ phần Tập đoàn Xây đắp Hòa Bình (Mã: HBC).

VCBS cho rằng trong 6 bốn tuần cuối năm, HBC có kĩ năng ký khoảng 16.000 tỷ đồng các phù hợp đồng mới. Giá trị thích hợp đồng xây dựng chuyển tiếp đạt khoảng 26.348 tỷ đồng. Trong đó, khoảng 12.500 tỷ đồng sẽ được thực hiện vào năm nay; phần còn lại sẽ ghi nhận vào năm 2019 - 2020. Do đó, HBC có tài năng lớn mạnh hơn 15% trong năm nay.

HBC vừa thông qua bắt buộc của tổng giám đốc về việc góp vốn để thi công một công ty tại Myanmar. Theo đó, công ti này có tên là Halcyon - Hoa Binh Construction Company Limited (H&H), với vốn pháp định là 50.000 USD, được phân thành 50.000 cũ kĩ phiếu với trị giá 1 USD/cp. Tỷ lệ đầu tư của HBC là 80%.

Về mảng bất động sản, trong năm 2017, công ti đã bàn giao 3 công trình gồm Riva Park vào quý II, Soho Premier tham gia quý III và Grand Riverside vào quý IV với tổng cộng trên 200 căn hộ. Trong khoảng nay cho đến năm 2019, công ti sẽ triển khai 6 công trình với tổng diện tích đất tham gia khoảng 14ha, ước tính phát hành tổng thu nhập gần 2.600 tỷ đồng.

Lên tiếng ước lượng thận trọng HBC có thể đạt 18.500 tỷ đồng thu nhập và 990 tỷ đồng lãi sau thuế, tăng tuần tự 16% và 15% so với cùng kỳ năm trước. Kết quả này cũng chấm dứt lần lượt 89% ý tưởnrg thu nhập và 93% chiến lược lãi. EPS tương ứng 4.825 đồng. Với giá thành hiện tại, PE 2018 của HBC khoảng 4,66 lần.

VCBS cho biết HĐQT HBC có chiến lược phát hành đơn lẻ cho các chủ đầu tư chiến lược, tỷ lệ tối đa 25% số lượng cổ lỗ phiếu đang lưu hành, giá thành không thấp hơn 2 lần so với trị giá sổ sách tại thời gian phát hành. Giá phát triển ước tính trên 30.000 đồng/cp, cao hơn 33% giá hiện tại, EPS pha loãng sẽ rơi vào khoảng 3.860 đồng/cũ kĩ phiếu.

Một điểm đáng xem xét mà VCBS nhắc tới là lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động buôn bán âm 684 tỷ đồng (cùng kỳ âm 561 tỷ đồng) tại thời gian cuối quý II. Xuất xứ do các khoản phải thu vững mạnh mạnh và giảm các khoản phải trả. Trong kỳ, công ti đã thu hồi 453 tỷ đồng tiền cho vay giúp cho lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư đạt 287 tỷ đồng (cùng kỳ âm 370 tỷ đồng).

VCBS cũng để ý về nhân tố nợ và khoản phải thu cao của HBC. Theo đặc tính hoạt động của HBC, hoạt động buôn bán vững mạnh sẽ kéo theo tăng trưởng nợ mượn và khoản phải thu. Bây giờ, phát triển doanh thu và lãi của HBC vẫn đạt cao hơn lớn mạnh về nợ và khoản phải thu. Vì thế, VCBS đánh giá rủi ro trên vẫn đang được HBC kiểm soát nghiêm ngặt.

Theo Khổng Chiêm

NDH


Xem tại: mua dat