Dồi dào nguồn thu, 9 bốn tuần Sao Mai Group (ASM) lãi 957 tỷ đồng cao gấp 8 lần cùng kỳ

Tổ chức kinh doanh Cổ hủ phần Tập đoàn Sao Mai (mã CK: ASM) đã báo cáo BCTC quý 3/2018 với doanh thu và lợi nhuận lớn mạnh nổi trội so với cùng kỳ.

Theo đó, doanh thu thuần đạt 2.431,7 tỷ đồng cao gấp gần 5 lần cùng kỳ. Sau khi trừ giá vốn lãi gộp đạt gần 294 tỷ đồng đẩy mạnh so với con số 57,7 tỷ đồng của quý 3/2017.

Trong kỳ tổ chức kinh doanh còn thu về 53,4 tỷ đồng thu nhập trong khoảng hoạt động nguồn vốn khi mà cùng kỳ nguồn thu nhập từ hoạt động này chỉ đạt 3,3 tỷ đồng. Tất nhiên chi phí lợi nhuận vay cũng tăng lên gấp 4 lần lên mức hơn 56 tỷ đồng, chi tiêu bán hàng và chi phí QLDN cũng đẩy mạnh lên mức 58,4 tỷ đồng và gần 40 tỷ đồng. Dù rằng hụt lãi từ hoạt động liên doanh hòa hợp nhưng ASM cũng vẫn có 16,5 tỷ đồng lãi từ hoạt động khác nên kết quả LNST đạt 184,6 tỷ đồng tăng 153% so với cùng kỳ, do cũ rích đông không kiểm soát hưởng lợi nhuận hơn 79 tỷ đồng nên phần LNST thuộc về công ty mẹ còn 105,2 tỷ đồng tăng 44% so với quý 3/2017.

Theo giải trình trong khoảng phía công ti, thu nhập bán hàng tăng cốt yếu là tăng thu nhập thương nghiệp, xuất khẩu cá và giải khát cá. Doanh thu vốn đầu tư tăng chủ đạo là thu từ lợi nhuận bán hàng trả đủng đỉnh, chiết khấu trả tiền và các khoản lợi nhuận đầu tư tới ngày đáo hạn. Lợi nhuận liên doanh hòa hợp không còn do công ty kết hợp IDI đã biến thành tổ chức kinh doanh con. Lãi khác tăng do thanh lý tài sản của công ti du lịch An Giang.

Luỹ kế 9 bốn tuần đầu năm 2018, ASM đạt 5.149 tỷ đồng thu nhập thuần cao gấp 3,5 lần cùng kỳ, lợi nhuận gộp đạt 767 tỷ đồng tăng cường so với con số 185 tỷ đồng của 9 bốn tuần đầu năm 2017, sau khi trừ các khoản chi tiêu LNST thuộc về công ti mẹ đạt 957 tỷ đồng cao gấp 7,7 lần cùng kỳ tương đương EPS đạt 3.956 đồng.

Dồi dào nguồn thu, 9 tháng Sao Mai Group (ASM) lãi 957 tỷ đồng cao gấp 8 lần cùng kỳ - Ảnh 1.

Năm 2018, Sao Mai Group đặt chỉ tiêu thu nhập ước đạt 9.800 tỷ đồng và lãi sau thuế ước đạt 890 tỷ đồng. So sánh với kết quả giải quyết được năm 2017 với chiến lược doanh thu gấp hơn 4 lần và chỉ tiêu lợi nhuận gấp hơn 6 lần lợi nhuận làm được năm 2017 có thể thấy Sao Mai Group đã quá tham vọng. Dĩ nhiên tới thời điểm này khi vẫn còn một quý buôn bán nữa mới xong xuôi năm nguồn vốn, ASM đã chấm dứt được 52,5% mục tiêu về doanh thu và chính thức vượt được 7,5% mục tiêu về lợi nhuận.

Minh Anh

Theo InfoNet/HSX


Tham khảo thêm: dịch vụ nhà đất