Gánh nặng chi phí, Đại Thiên Lộc (DTL) báo lợi nhuận chưa tới 1 tỷ đồng trong quý 3/2018

CTCP Đại Thiên Lộc (mã chứng khoán DTL) đã thông báo BCTC quý 3/2018 với con số lợi nhuận sau thuế sụt giảm mạnh so với cùng kỳ.

Theo đó, thu nhập thuần trong kỳ đạt 869 tỷ đồng tăng 15% so với cùng kỳ năm trước. Đương nhiên giá vốn hàng bán cũng tăng lên, nên lợi nhuận gộp chỉ còn 43,5 tỷ đồng, giảm hơn một nửa so với quý 3/2017.

Gánh nặng chi phí, Đại Thiên Lộc (DTL) báo lãi chưa đến 1 tỷ đồng trong quý 3/2018 - Ảnh 1.

Trong kỳ chi phí tài chính tăng cường 72%, chi tiêu bán hàng tăng 50% nên kết quả Đại Thiên Lộc chỉ còn lãi sau thuế chưa đến 1 tỷ đồng giảm sâu so với con số 58 tỷ đồng làm được cùng kỳ 2017. Theo giải trình trong khoảng phía công ti cội nguồn lãi sụt giảm mạnh như vậy là do chi phí đóng gói trong kỳ đẩy mạnh trong khi giá niêm yết lại không tăng rộng rãi.

Lũy kế 9 04 tuần đầu năm Đại Thiên Lộc đạt 2.397 tỷ đồng doanh thu thuần tăng 9% so với cùng kỳ, LNST đạt 69,6 tỷ đồng giảm 59% so với 9 04 tuần đầu năm 2017. Năm 2018, tổ chức kinh doanh đặt tiêu chí doanh thu là 3.800 tỷ đồng và lãi sau thuế là 210 tỷ đồng. Tương tự chấm dứt 9 bốn tuần đầu năm 2018 Đại Thiên Lộc đã xong xuôi được 63% kế hoạch thu nhập và 33% kế hoạch LNST.

Tính đến 30/9/2018, DTL đang có 1.995 tỷ đông hàng tồn kho đẩy mạnh 521 tỷ đồng so với đầu kỳ và chiếm hữu đến 63% tổng của cải trong đó chủ quản là sản phẩm và hàng hóa. Nợ phải trả là 1.945 tỷ đồng choán 61% trong tổng nguồn vốn trong đó vay nợ thuê vốn đầu tư ngắn hạn 1.233 tỷ đồng (tăng gần 370 tỷ đồng so với đầu kỳ) và mượn nợ thuê tài chính dài hạn 138 tỷ đồng, tăng 90 tỷ đồng so với đầu kỳ.

Đại Thiên Lộc vừa ưng chuẩn phương án phát triển 30 triệu cũ kĩ phiếu trả cũ rích tức tỷ lệ 50%. Thời gian thực hiện trong tháng 10/2018. Dự kiến sau phát hành Công ti sẽ tăng vốn vấn đề lệ từ hơn 614 tỷ đồng bây giờ lên hơn 917 tỷ đồng.

Gánh nặng chi phí, Đại Thiên Lộc (DTL) báo lãi chưa đến 1 tỷ đồng trong quý 3/2018 - Ảnh 2.

Tìm hiểu BCTC

Mạnh Linh

Theo InfoNet


Đọc thêm: mua dat