Mua bán đất bao lâu phải sang tay sổ đỏ? | MuaBanNhaDat

Thời hạn sang tay sổ đỏ sau khi ký hợp đồng trao đổi đất

Theo pháp luật tại điểm a khoản 4 vấn đề 95 Luật Đất đai 2013, người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất chấp hành các quyền biến đổi, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho quyền dùng đất, của cải gắn liền với đất; thế chấp, đầu tư bằng quyền sử dụng đất, của cải gắn liền với đất phải thi hành chứng nhận biến động Đất đai.

Khoản 6 nhân tố luật nêu trên qui định: Các trường hợp đăng ký cô động luật pháp tại các điểm a, b, h, i, k và l khoản 4 Vấn đề này thì trong thời hạn không quá 30 ngày, kể trong khoảng ngày có biến động, người dùng đất phải thực hiện hồ sơ chứng nhận biến động; trường phù hợp thừa kế quyền sử dụng đất thì thời hạn chứng nhận biến động được tính trong khoảng ngày phân phối xong quyền sử dụng đất là di sản thừa kế.

Như vậy, sau khi ký thích hợp đồng trao đổi đất, trong vòng 30 ngày, người dùng đất đề nghị phải chấp hành việc sang tay sổ đỏ.

Quá hạn sang tay sổ đỏ bị xử phạt thế nào?

Để khắc phục việc các bên chưa làm giấy tờ sang tay nhà đất, trước tiên bên kiếm được chuyển nhượng cần gặp trực tiếp bên đã chuyển nhượng yêu cầu họ làm cho giấy tờ sang tên trước bạ nhà ở đúng như đã ký hợp đồng trong Thích hợp đồng. Trường thích hợp hòa giải không thành thì bên nhận chuyển nhượng có quyền khởi kiện, yêu cầu Tòa án xét xử buộc bên bán phải thực hiện việc sang tay.

Hình như, nếu như sau 2-3 bốn tuần mới chấp hành hồ sơ đạt yêu cầu biến động thì sẽ bị xử phạt vi phạm hành chính theo khoản 2 Điều 12 Nghị định 102/2014/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính lĩnh vực đất đai với mức phạt tiền trong khoảng 2.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng.

mua ban dat bao lau phai sang ten so do

Giấy má sang tay gồm những gì?

Để thực hiện hồ sơ sang tên Giấy đủ điều kiện quyền dùng đất, người dùng đất cần sẵn sàng thủ tục nộp tại Văn phòng đăng ký đất đai cấp huyện và nộp đầy đủ các loại phí, lệ phí như: lệ phí trước bạ, lệ phí đánh giá, lệ phí cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo luật pháp.

Hồ sơ cần chuẩn bị gồm:

  • Đơn đăng ký bất định đất đai, của cải gắn liền với đất theo Mẫu số 09/ĐK;
  • Chứng minh nhân dân (bạn dạng công chứng không quá 06 tháng); Sổ hộ khẩu (bạn dạng công chứng không quá 06 bốn tuần); Giấy đủ điều kiện quyền dùng đất (Phiên bản gốc + phiên bản công chứng không quá 06 04 tuần); Phù hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất có công chứng hoặc chứng nhận của cơ quan có thẩm quyền; Biên lai đã thi hành trách nhiệm vốn đầu tư theo luật pháp.

MuaBanNhaDat theo TBKD


Xem nhiều hơn: dat xanh