Quý 3 lãi lớn đã giúp Xi măng Bỉm Sơn (BCC) xóa hết lỗ lũy kế

CTCP Xi măng Bỉm Sơn (mã chứng khoán BCC) thông báo công bố tài chính quý 3/2018 với kết quả doanh thu và lợi nhuận đều đẩy mạnh so với cùng kỳ.

Cụ thể, doanh thu thuần đạt gần 933 tỷ đồng, tăng cường 36% so với quý 3 năm rồi, giá vốn hàng bán tăng 31%, nên lợi nhuận gộp từ bán hàng và cung cấp phục vụ đạt 125,6 tỷ đồng, tăng 71% so với cùng kỳ.

Thu nhập đẩy mạnh, các chi phí trong riêng quý 3 không có cao thấp khác nhau rộng rãi so với cùng kỳ nên lãi sau thuế quý 3 đạt 23 tỷ đồng – tăng nhanh so với số lỗ gần 36 tỷ đồng của quý 3/2017.

Quý 3 lãi lớn đã giúp Xi măng Bỉm Sơn (BCC) xóa hết lỗ lũy kế - Ảnh 1.

Lũy kế 9 bốn tuần đầu năm 2018 thu nhập đạt 2.717 tỷ đồng, tăng 5% so với cùng kỳ. Các khoản chi phí trong kỳ đều giảm đáng kể (chi phí bán hàng giảm 35%, chi phí tài chính giảm 24%…) nên lợi nhuận sau thuế thu về cũng phát triển đột biến so với số lỗ 60,8 tỷ đồng phải chịu trong 9 tháng đầu năm rồi, đạt 38,4 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế ghi kiếm được về cho cổ đông công ti mẹ hơn 43,4 tỷ đồng.

Số lợi nhuận này cũng giúp Xi măng Bỉm Sơn xóa hết lỗ lũy kế, song song ghi dương gần 17 tỷ đồng lãi sau thuế chưa phân phối đến cuối quý 3.

Năm 2018 Xi măng Bỉm Sơn đã đặt chiến lược doanh thu 3.406 tỷ đồng và lãi sau thuế là 94 tỷ đồng. Tương tự, sau 9 04 tuần đầu năm, Công ti đã hoàn thành được 80% chỉ tiêu doanh thu và 41% về mục tiêu lợi nhuận sau thuế.

Tính tới cuối quý 3 lượng hàng tồn kho còn 750 tỷ đồng, giảm 140 tỷ đồng so với thời gian đầu năm. Tổng tài sản tới cuối kỳ đạt 4.807 tỷ đồng, giảm 33 tỷ đồng so với đầu kỳ. Vốn chủ chiếm hữu đạt 1.831 tỷ đồng, trong đó vốn góp chủ chiếm hữu 1.100 tỷ đồng.

Nam Hà

Theo InfoNet


Xem thêm: dịch vụ nhà đất