Tập đoàn Bảo Việt (BVH): LNST quý 3 giảm gần một nửa so với cùng kỳ

Cơ quan Bảo Việt (mã chứng khoán BVH) lên tiếng công bố nguồn vốn thích hợp nhất quý 3/2018 với kết quả khá bất ngờ.

Doanh thu phí bảo hiểm gốc đạt 8.205 tỷ đồng, tăng 25,2% so với cùng kỳ, trong đó có 447 tỷ đồng ngừa phí chưa được hưởng của bảo hiểm gốc và 643 tỷ đồng phí nhượng tái bảo hiểm. Tổng thu nhập phí bảo hiểm thuần đạt 7.181 tỷ đồng, tăng 23,2% so với cùng kỳ.

Trong quý 3, tổng thu thuần trong khoảng hoạt động buôn bán bảo hiểm đạt 7.225 tỷ đồng khi mà tổng chi trực tiếp cho hoạt động buôn bán bảo hiểm hết 7.628 tỷ đồng, nên dẫn đến Bảo Việt ghi kiếm được lỗ gộp trong khoảng hoạt động buôn bán bảo hiểm hơn 403 tỷ đồng (cùng kỳ lỗ 72 tỷ đồng).

Lãi từ hoạt động nguồn vốn trong kỳ đạt 1.390 tỷ đồng, tăng 390 tỷ đồng so với cùng kỳ. Trừ các loại chi tiêu, thuế nảy sinh, quý 3 Bảo Việt ghi nhận lãi sau thuế 102 tỷ đồng, giảm 47% so với cùng kỳ năm ngoái, trong đó lãi sau thuế thuộc về chủ sở hữu đạt trên 90 tỷ đồng.

Theo giải trình trong khoảng phía công ty, tính tới hết bốn tuần 9 hoạt động kinh doanh của Bảo Việt có phổ quát khả quan, công ti vẫn giữ vững thị phần số 1 trong 2 mảng bảo hiểm nhân thọ và phi nhân thọ tại Việt Nam.

Lũy kế 9 04 tuần đầu năm 2018 thu nhập thuần trong khoảng hoạt động kinh doanh bảo hiểm đạt 20.900 tỷ đồng, tăng 23,6% so với cùng kỳ năm 2017. Bảo Việt ghi kiếm được lỗ hơn 2.416 tỷ đồng trong khoảng hoạt động buôn bán bảo hiểm.

Lãi từ hoạt động nguồn vốn trong kỳ đạt hơn 6.043 tỷ đồng, tăng 88,7% so với cùng kỳ. Lãi trong khoảng các công ti liên doanh hòa hợp mang đến 101 tỷ đồng. Trừ các chi tiêu phát sinh Bảo Việt đạt 1.128 tỷ đồng lãi trước thuế. lợi nhuận sau thuế đạt 942 tỷ đồng, giảm sút 27,2% so với lợi nhuận thực hiện được 9 tháng đầu năm rồi. Lợi nhuận sau thuế thuộc về chủ sở hữu công ty đạt 904 tỷ đồng

Tính tới cuối quý 3 tổng giá trị các khoản đầu cơ vốn đầu tư Bảo Việt đạt 3.125 tỷ đồng, tăng 477 tỷ đồng so với đầu năm, trong đó có 1.730 tỷ đồng đầu cơ vào chứng khoán buôn bán, có 1.034 tỷ đồng đầu cơ tham gia cổ phiếu niêm yết, 238 tỷ đồng ở chứng chỉ quỹ và 123 tỷ đồng tham gia trái khoán. Bảo Việt đã trích lập ngừa giảm giá chứng khoán buôn bán hơn 372 tỷ đồng.

Tập đoàn Bảo Việt (BVH): LNST quý 3 giảm gần một nửa so với cùng kỳ - Ảnh 1.

Các khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn lên tới hơn 77.974 tỷ đồng, trong đó tiền gửi ngắn hạn 36.181 tỷ đồng, trái khoán dài hạn 33.568 tỷ đồng, còn lại là trái phiếu ngắn hạn, tiền gửi dài hạn, trợ thời ứng từ trị giá hoàn lại…

Tập đoàn Bảo Việt (BVH): LNST quý 3 giảm gần một nửa so với cùng kỳ - Ảnh 2.

Theo giải trình trong khoảng phía tổ chức kinh doanh, thị trường chứng khoán Việt Nam giảm mạnh trong 6 tháng đầu năm và tình tiết chưa định hình trong quý 3 dẫn tới chi phí trích lập đề phòng đầu tư cổ phiếu, chứng chỉ quỹ cao.

Bên cạnh đó lãi suất trái khoán Chính phủ dài hạn giảm từ cuối năm 2017 và tiếp diễn duy trì ở mức thấp trong năm 2018 cùng với việc trích lập đề phòng nghiệp vụ bảo hiểm theo thông tư 50/2017/TT-BTC tăng nhanh. Trong khi trong 9 bốn tuần đầu năm ghi kiếm được đa dạng sự kiện thất thường về thiên tại nên chi tiêu bồi thường của các công ty bảo hiểm nhân thọ có xu hướng tăng mạnh.

Tập đoàn Bảo Việt (BVH): LNST quý 3 giảm gần một nửa so với cùng kỳ - Ảnh 3.

Mai Nguyễn

Theo Trí thức trẻ


Đọc thêm: bat dong san