Thời hạn người nước ngoài sở hữu nhà tại VN | MuaBanNhaDat

Độc giả gửi nghi vấn: “Xin cho tôi hỏi, nếu người nước ngoài muốn mua nhà hay phổ biến cư ở vn theo diện được cho hay được tặng thì có qui định thời gian chiếm hữu nhà, bình thường cư là bao lăm năm không? Xin cảm ơn”.

Giải đáp thắc bận rộn độc giả, luật sư Phạm Thị Bích Hảo, Giám đốc Tổ chức kinh doanh luật TNHH Đức An trả lời, theo quy định tại Điểm c, Khoản 2, yếu tố 161 Luật Nhà ở 2014 về thời hạn người nước ngoài chiếm hữu nhà khi nhận chuyển nhượng: “Đối với tư nhân nước ngoài thì được chiếm hữu nhà đất theo ký hợp đồng trong các giao dịch phù hợp đồng trao đổi, thuê tậu, tặng cho kiếm được thừa kế nhà đất nhưng tối đa không quá 50 năm, kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận và có thể được gia hạn thêm theo pháp luật của Chính phủ ví như có yêu cầu; thời hạn sở hữu nhà ở phải được ghi rõ trong Giấy chứng nhận”.

Yếu tố gia hạn thời hạn người nước ngoài sở hữu nhà ở tại vietnam sẽ được thi hành theo quy định tại Khoản 1 Vấn đề 77 Nghị định số 99/2015/NĐ-CP:

a) Trước khi hết hạn chiếm hữu nhà ở 03 04 tuần, nếu chủ chiếm hữu có ý định gia hạn thêm thì phải có đơn ghi rõ thời hạn yêu cầu gia hạn thêm kèm theo bản sao có chứng thực Giấy chứng nhận đối với nhà ở và gửi cho Ủy ban dân chúng cấp thức giấc nơi có nhà đất đó để ý, giải quyết;

b) Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày nhận được đơn bắt buộc của chủ sở hữu, Ủy ban quần chúng. # cấp tỉnh chú ý và có văn bản đồng ý gia hạn một lần thời hạn chiếm hữu nhà ở theo đề nghị của chủ sở hữu nhưng tối đa không quá 50 năm, kể trong khoảng khi hết hạn chiếm hữu nhà đất lần đầu ghi trên Giấy chứng nhận, trừ trường hợp pháp luật tại Khoản 3 Vấn đề này;

c) Căn cứ văn bản đồng ý gia hạn của Ủy ban quần chúng cấp tỉnh giấc, cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận có trách nhiệm ghi gia hạn trên Giấy chứng nhận; tổ chức cấp Giấy đủ điều kiện phải sao một phiên bản Giấy đủ điều kiện và chuyển cho Sở Xây đắp để theo dõi.

Trong trường hợp hết thời hạn chiếm hữu nhà đất mà chủ sở hữu không xin gia hạn thêm, cũng không bán, tặng cho nhà ở này cho các đối tượng thuộc diện sở hữu nhà ở tại Việt Nam thì nhà đất này sẽ thuộc sở hữu Nhà nước (Điểm đ, Khoản 2, Điều 161 Luật Nhà ở 2014).

nguoi nuoc ngoai duoc so huu nha o tai viet nam duoc bao lau

Theo qui định tại Điểm b, Khoản 4, Nhân tố 7 Nghị định số 99/2015/NĐ-CP, trường phù hợp tư nhân nước ngoài trong thời hạn được sở hữu nhà ở tại Việt Nam có nhu cầu bán, tặng cho nhà đất cho tư nhân nước ngoài khác thuộc diện được sở hữu nhà ở tại vietnam thì bên sắm, bên kiếm được tặng cho chỉ được chiếm hữu từ thời hạn còn lại theo quy định. Khi hết thời hạn còn lại mà người nước ngoài chiếm hữu nhà có ý định gia hạn thêm thì được Nhà nước chú ý gia hạn theo quy định tại Điều 77 Nghị định này.

Kết luận, giả dụ người nước ngoài sở hữu nhà hay bình thường cư ở vietnam theo diện được cho, tặng thì thời hạn sở hữu tối đa không quá 50 năm, tính trong khoảng ngày được cấp Giấy đủ điều kiện và có thể được gia hạn thêm theo qui định của Chính phủ giả dụ có nhu cầu.

MuaBanNhaDat theo TBKD


Xem tại: mua dat