Bộ Công an có tối đa 6 Thượng tướng, 35 Trung tướng, 157 Thiếu tướng

Với 416/464 đại biểu tán thành, chiếm giữ 85,77% tổng số đại biểu Quốc hội tham gia biểu quyết, Quốc hội đã phê chuẩn Luật Công an nhân dân (sửa đổi).

Luật Công an quần chúng (sửa đổi) có 7 chương với 46 nhân tố, qui định về nguyên lý tổ chức, hoạt động; vị trí, tính năng, nhiệm vụ, quyền hạn; đảm bảo nhân tố kiện hoạt động, hình thức, chính sách đối với công an nhân dân (CAND); bổn phận của cơ quan, doanh nghiệp, tư nhân có liên quan.

Luật Công an quần chúng (sửa đổi) nêu rõ, cấp bậc hàm cao nhất đối với chức vụ của sĩ quan được pháp luật như sau: Đại tướng: Bộ trưởng Bộ Công an; Thượng tướng: Thứ trưởng Bộ Công an, số lượng không quá 6; Trung tướng: Số lượng không quá 35; Thiếu tướng: Số lượng không quá 157.

Bộ Công an có tối đa 6 Thượng tướng, 35 Trung tướng, 157 Thiếu tướng - Ảnh 1.

Toàn cảnh kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa XIV.

Những người được cấp hàm Trung tướng gồm: Cục trưởng, Tư lệnh và tương đương của các doanh nghiệp trực thuộc Bộ Công an có một trong các chỉ tiêu sau: có tính năng, nhiệm vụ tham vấn ý tưởnrg, mối lái phối phù hợp với các bộ, lĩnh vực, địa phương; có hệ hàng ngũ theo ngành nghề dọc, quy mô hoạt động toàn quốc, trực tiếp chủ trì phối hợp hoặc nhập cuộc phối thích hợp chấp hành nhiệm vụ kiểm soát an ninh an toàn tổ quốc, bảo đảm bơ vơ tự, an toàn phường hội, chiến đấu phòng, chống tội nhân; có chức năng nghiên cứu, hướng dẫn, điều hành nghiệp vụ toàn lực lượng;

Phó Chủ nhiệm thường trực Ủy ban Rà soát Đảng ủy Công an Trung ương; Giám đốc Học viện Chính trị Công an dân chúng, Giám đốc Học viện An ninh quần chúng, Giám đốc Học viện Cảnh sát dân chúng; Giám đốc Công an thị trấn Thủ đô, Giám đốc Công an đô thị Hồ Chí Minh; Sĩ quan biệt phái được phê chuẩn chức phận Phó Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội hoặc được bổ nhiệm chức vụ Thứ trưởng hoặc tương đương.

Những người được cấp hàm Thiếu tướng gồm: Cục trưởng của các doanh nghiệp trực thuộc Bộ Công an và chức vụ, chức danh tương đương; Giám đốc Công an tỉnh, đô thị trực thuộc trung ương ở địa phương được phân loại tổ chức hành chính cấp tỉnh loại I và là địa bàn trung tâm, tinh vi về an toàn, trơ trọi tự, diện tích rộng, dân số đông (số lượng không quá 11);

Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Công an Trung ương (số lượng không quá 3); Phó Cục trưởng, Phó Tư lệnh và tương đương của các công ty trực thuộc Bộ Công an; Phó Giám đốc Công an thành phố Hà Nội, Phó Giám đốc Công an thị trấn Hồ Chí Minh; Sĩ quan biệt phái được phê chuẩn chức vụ Ủy viên Túc trực Ủy ban Quốc phòng và Bình yên của Quốc hội hoặc được bổ nhiệm chức phận Tổng cục trưởng hoặc tương đương.

Về thủ tục phong, thăng, giáng, tước cấp bậc hàm trong CAND, Luật pháp luật Thủ tướng trình Chủ tịch nước phong, thăng, giáng, tước cấp bậc hàm cấp tướng. Việc phong, thăng, giáng, tước cấp bậc hàm cấp tướng đối với sĩ quan CAND biệt phái theo đề nghị của tập đoàn, công ty nơi được cử tới biệt phái và Bộ trưởng Bộ Công an. Giấy má phong, thăng, giáng, tước cấp bậc hàm sĩ quan cấp tá, cấp úy và hạ sĩ quan, chiến sĩ do Bộ trưởng Bộ Công an luật pháp.

Luật này có hiệu lực thi hành trong khoảng ngày 1/7/2019. Các luật pháp về cấp bậc hàm cao nhất là cấp tướng; phong, thăng, giáng, tước cấp bậc hàm cấp tướng; bổ dụng, miễn nhiệm, cách chức, giáng chức các chức phận có cấp bậc hàm cao nhất là cấp tướng có hiệu lực chấp hành từ ngày 11/1/2019. Luật CAND số 73/2014/QH13 ngày 27/11/2014 hết hiệu lực kể trong khoảng ngày Luật này có hiệu lực thi hành.

Theo Nhạc Dương

VTC News


Có thể bạn quan tâm: gia nha dat