Chuyển vụ việc tín hiệu vi phạm sang công ty dò la chuẩn y kiểm toán

Tổng Kiểm toán nhà nước Hồ Đức Phớc vừa ký và ban hành Công điện số 1696/CĐ-KTNN về việc chuyển các vụ việc có dấu hiệu vi phạm quy định sang cơ quan dò la duyệt hoạt động kiểm toán.

Theo đó, Tổng Kiểm toán nhà nước cho nhân thức, trước yêu cầu của chỉ huy Đảng và Nhà nước, chuỗi hệ thống chính trị và quy định hiện hành về kinh tế, nguồn vốn, kế toán, kiểm toán và phòng, chống tham nhũng thì công việc phòng, chống tham nhũng duyệt hoạt động kiểm toán của Kiểm toán nhà nước vẫn còn hạn dè bỉu.

Cụ thể, số vụ việc có dấu hiệu vi phạm qui định chuyển sang tổ chức thăm dò còn ít; một số đoàn kiểm toán, tổ kiểm toán, kiểm toán viên chưa thực thụ chủ động, thiếu cương quyết trong việc chống chọi, phát hiện và củng cố bằng cớ kiểm toán về các vụ việc có dấu hiệu vi phạm luật pháp để chuyển tổ chức dò hỏi.

Để nâng cao chất lượng, hiệu quả công việc đấu tranh phòng, chống tham nhũng duyệt y hoạt động kiểm toán, Tổng Kiểm toán nhà nước yêu cầu Thủ trưởng các công ty trực thuộc tiếp diễn tuyên truyền, quán triệt tới từng cán bộ, công chức, nhân viên và người công tích trong doanh nghiệp về đạo đức nghề nghiệp, quy chế hoạt động, bổn phận công chức, Kiểm toán viên nhà nước về chủ trương, chính sách của Đảng, qui định của Nhà nước về phòng, chống tham nhũng; vai trò và trách nhiệm của kiểm toán nhà nước trong công việc phòng, chống tham nhũng duyệt hoạt động kiểm toán.

Đồng thời, chuyển ngay sang công ty điều tra các vụ việc có dấu hiệu vi phạm pháp luật được phát hiện phê chuẩn hoạt động kiểm toán. Ngăn cấm các đoàn kiểm toán, tổ kiểm toán giữ lại hoặc kiến nghị giải quyết nội bộ. Tuyệt đối không được có hành vi che dấu vi phạm quy định.

Tổng Kiểm toán nhà nước cũng yêu cầu Thủ trưởng công ty chủ trì cuộc kiểm toán chịu nghĩa vụ trước quy định và trước Tổng Kiểm toán nhà nước nếu để xảy ra vi phạm thuộc thẩm quyền, bổn phận quản lý.

Giải quyết nghiêm các tập thể, tư nhân cố ý tránh né, thiếu cương quyết chống chọi phòng, chống tham nhũng trong hoạt động kiểm toán.

Trong khi, kịp thời báo cáo Tổng Kiểm toán nhà nước các số đông, tư nhân có thành công xuất sắc, nổi trội trong việc phát hiện, củng cố bằng chứng và nhanh lẹ chuyển cơ quan dò la các vụ việc có dấu hiệu vi phạm luật pháp thông qua hoạt động kiểm toán để có chế độ đánh giá tốt thưởng bỗng nhiên xuất.

Được biết, trong 9 04 tuần đầu năm 2018, Kiểm toán nhà nước đã chuyển 4 vụ việc và cung ứng 103 lên tiếng kiểm toán cho các tổ chức của Quốc hội, Ủy ban kiểm tra Trung ương, tòa án, công ty dò hỏi và các cơ quan nhà nước khác có thẩm quyền để dịch vụ công việc điều tra, kiểm tra, giám sát và thực hiện tố tụng.

Cũng trong 9 bốn tuần đầu năm 2018, Kiểm toán nhà nước đã phát hiện sai phạm và kiến nghị xử lý 56.009 tỷ đồng; kiến nghị sửa đổi, bổ sung, thay thế, hủy bỏ văn bản luật pháp 41 văn bạn dạng nhằm bịt chỗ hổng thất thoát, tiêu hao trong khoảng chế độ, chế độ.

Theo Duyên Duyên

Vneconomy


Xem nhiều hơn: gia nha dat