Công bố điều chỉnh quy hoạch: Quy mô thành phố Bắc Ninh tăng 1,9 lần

Sở Xây đắp Bắc Ninh đã lên tiếng Nhiệm vụ vấn đề chỉnh Quy hoạch chung đô thị Bắc Ninh đến năm 2035, góc nhìn tới năm 2050 tại phiên họp thường kỳ 04 tuần 10.

Về phạm vi và ma lanh giới quy hoạch, Sở Xây đắp buộc phải yếu tố chỉnh trong khoảng 3 tổ chức hành chính thành phố Bắc Ninh, huyện Tiên Du, thị phố Từ Sơn và 3 phố của quận Quế Võ thành 5 tổ chức hành chính là thị trấn Bắc Ninh, thị xã Tiên Du, thị phường Trong khoảng Sơn, quận Quế Võ và quận Yên ổn Phong.

Tinh ma giới quy hoạch giới hạn như sau: Phía bắc và đông bắc giáp thức giấc Bắc Giang; phía đông giáp tỉnh Hải Dương; phía tây và tây nam giáp Hà Nội; phía nam giáp huyện Thuận Thành, Gia Bình, Lương Tài của tỉnh giấc Bắc Ninh.

Báo cáo điều chỉnh quy hoạch: Diện tích đô thị Bắc Ninh tăng 1,9 lần - Ảnh 1.

Dự kiến đến năm 2022, Bắc Ninh trở thành đô thị trực thuộc Trung ương. Ảnh: Báo Bắc Ninh.

Theo báo cáo, diện tích thành phố được mở mang từ 26.320 ha thành khoảng 49.107 ha, tức tăng gần 1,9 lần; dự báo dân số tới năm 2035 khoảng 1,34 triệu người.

Về thời hạn lập quy hoạch, yếu tố chỉnh trong khoảng ngắn hạn tới năm 2020, dài hạn tới năm 2030, tầm nhìn quy hoạch tới năm 2050 thành ngắn hạn đến năm 2022, dài hạn tới năm 2035, tầm nhìn quy hoạch đến năm 2050.

Sở Xây đắp Bắc Ninh xác định chỉ tiêu quy hoạch là xây đắp và phát triển thị trấn Bắc Ninh trở thành thành phố loại I trực thuộc Trung ương, khiến tiền đề để xây đắp tỉnh Bắc Ninh biến thành thành phố trực thuộc Trung ương tham gia năm 2022.

Ngoài ra, vấn đề chỉnh, bổ sung tính chất quy hoạch thành: “Là một trọng tâm kinh tế thuộc vùng thủ đô, vùng kinh tế trung tâm Bắc Bộ, trọng tâm tạo ra: Công nghệ công nghệ cao, thương nghiệp, du lịch và kinh tế tri thức”.

Trong công bố, Sở Xây dựng thức giấc Bắc Ninh cũng điều chỉnh, bổ sung tầm nhìn quy hoạch đến năm 2050 là: “Biến thành thành phố mưu trí, thị trấn lớn trong vùng thủ đô,có sức cạnh tranh khỏe khoắn với các đô thị khác nội địa và khu vực châu Á - Thái Bình Dương”.

Theo Lâm Tùng

Người đồng hành


Tham khảo thêm: mua nha