Hồ Núi Cốc sẽ là trung tâm ngao du sinh thái, vui chơi tiêu khiển cao cấp

Thủ tướng Chính phủ vừa có Quyết định số 1577/QĐ-TTg ngày 15/11/2018: Phê phê duyệt Nhiệm vụ quy hoạch chung xây dựng Khu ngao du nước nhà Hồ Núi Cốc, tỉnh Thái Nguyên đến năm 2030.

Theo quyết định này, khuôn khổ tìm hiểu lập quy hoạch thuộc địa bàn các phường: Tân Thái, Bình Thuận, Lục Ba, Vạn Thọ, Quân Chu và đô thị Quân Chu thuộc thị xã Đại Từ, phường Phúc Tân thuộc thị phố Phổ Yên. Diện tích quy mô lên tới 19.276ha.

Quy hoạch xây đắp Khu ngao du non sông Hồ Núi Cốc phải gắn với bảo tàng, sang sửa, phát huy các trị giá cảnh quan tự nhiên, môi trường, vấn đề kiện tự nhiên, văn hóa để phát hành ngao du, kinh tế thị trấn hội, nâng cao chất lượng cuộc sống của cư dân và đảm bảo an ninh – quốc phòng.

Hồ Núi Cốc sẽ là Trọng tâm ngao du sinh thái, nghỉ dưỡng sinh thái, bảo tàng, thể thao và vui chơi giải trí cao cấp của tỉnh Thái Nguyên và khu vực miền Bắc; là khu vực bảo tàng sinh quyển, rừng phòng hộ kiểm soát an ninh lưu vực chính của sông Công, khu vực trồng chè đặc sản có quy mô lớn dồn vào một chỗ có trị giá kinh tế cao và tiềm năng phát triển du lịch sinh thái, giữ gìn văn hóa đặc sắc của các hàng ngũ dân tộc vùng lòng hồ.

Chỉ tiêu của quy hoạch này là nhằm chi tiết hóa Quy hoạch toàn bộ phát triển Khu du lịch non sông Hồ Núi Cốc, tỉnh giấc Thái Nguyên tới năm 2025, định hướng tới 2030; xây dựng và phát hành Khu du lịch Hồ Núi Cốc phục vụ các chỉ tiêu công nhận là Khu du lịch đất nước trước năm 2025, hướng đến trở thành trọng điểm ngao du sinh thái, nghỉ dưỡng lớn của đất nước với chuỗi hệ thống cơ sở vật chất vật chất đồng bộ, văn minh đến năm 2030, góp phần xúc tiến tạo ra kinh tế - phố hội của tỉnh giấc Thái Nguyên và vùng trung du miền núi Bắc Bộ.

Xây dựng và sản xuất cấu kết về môi trường, gắn kết cơ sở vật chất khung Khu du lịch tổ quốc Hồ Núi Cốc với xác định phương hướng tạo ra của tỉnh Thái Nguyên, Vườn đất nước Tam Đảo và Vùng Thủ đô Thủ đô nhằm cung cấp sản xuất kinh tế phường hội khu vực Hồ Núi Cốc và các vùng phụ cận nói thông thường, nâng cao chất lượng cuộc sống cho người địa phương địa phương.

Bảo tàng và phát huy được các ưu thế sẵn có của khu vực về địa điểm địa lý và khoáng sản tự nhiên: Hệ sinh thái rừng phòng hộ, hệ sinh thái hồ, đảo, hệ sinh thái vùng trồng chè đặc sản Tân Cương... nhằm khai thác tạo ra du lịch một cách hiệu quả và bền vững.

Làm hạ tầng pháp lý để quản lý xây đắp và phát triển khu ngao du tổ quốc Hồ Núi Cốc theo quy hoạch và khai triển các quy hoạch, công trình đầu tư xây dựng tiếp theo.

Theo dự đoán tạo ra và xác định các tiêu chí kinh tế - khoa học thì tới năm 2025 diện tích dân số khu vực khoảng 55.000 người, đến 2030 khoảng 65.000 người. Dự kiến đến 2025 khách tham quan đạt khoảng 2,5 triệu lượt/năm và tới 2030 dự kiến đạt 4 triệu lượt/năm.

Bình An

Theo Nhịp sống kinh tế


Xem tại: dat xanh