HPG, HVG, VNG, PGI, HAR, DGC, VNC, VCP, TTR, KIP, LAW, CMW, CCM, DND: Thông tin thương lượng lượng lớn cũ kĩ phiếu

CTCP Công ty Hòa Phát (HPG): Tổ chức PENM III Germany GmbH & Co. KG đã bán 10,9 triệu cp trong tổng số 20 triệu cp đạt yêu cầu bán lúc trước, giảm lượng sở hữu từ 59.956.778 cp (tỷ trọng 2,82%) xuống 49.056.778 cp (tỷ trọng 2,31%). Đàm phán thực hiện theo phương thức khớp lệnh và ký hợp đồng trong khoảng 5/10 tới 10/10/2018. Nguyên cớ không bán hết lượng cổ phiếu chứng nhận do giá hoạt động mua bán không đạt hy vọng.

CTCP Hùng Vương (HVG): Ông Lê Nam Hải, em trai ông Lê Nam Thành, ủy viên HĐQT, đăng ký bán toàn thể 694.633 cp đang chiếm hữu. Giáo dịch dự định chấp hành từ 7/11 đến 6/12/2018.

CTCP Du lịch Thành Thành Công (VNG): Ông Vũ Quốc Vương, chủ đầu tư cá nhân, đã tìm 1,5 triệu cp, nâng lượng sở hữu trong khoảng 3.706.720 cp (tỷ lệ 4,6%) lên 5.206.720 cp (tỷ trọng 6,5%) và trở thành cũ kĩ đông lớn. Đàm phán thực hiện ngày 31/10/2018.

Tổng CTCP Bảo hiểm Petrolimex (PGI): Tổng CTCP Tái bảo hiểm tổ quốc Việt Nam đăng ký bán 1 triệu cp trong tổng số 6.237.328 cp (tỷ trọng 7,03%) đang chiếm hữu. Giao dịch dự định thực hiện từ 8/11 tới 7/12/2018.

CTCP Đầu tư thương mại Bất động sản An Dương Thảo Điền (HAR): Công ty TNHH Thai Invest International đã sắm 885.150 cp, nâng lượng chiếm hữu từ 5.216.147 cp (tỷ trọng 5,15%) lên 6.101.297 cp (tỷ lệ 6,02%). Thương lượng thi hành ngày 26/10/2018.

CTCP Bột giặt và hóa chất Đức Giang (DGC): Ông Nguyễn Văn Quang đãng, Ủy viênHĐQT, đã bán 159.000 cp, giảm lượng chiếm hữu sau thương lượng xuống 80.142 cp (tỷ trọng 0,07%). Đàm phán chấp hành từ 24/10 đến 1/11/2018.

CTCP Tổ chức Vina Control (VNC): CTCP Chứng khoán Asean đã sắm 141.500 cp, nâng lượng sở hữu sau thương lượng lên 1.054.566 cp (tỷ trọng 10,04%). Thương lượng thi hành ngày 25/10/2018.

CTCP Đầu tư xây dựng và phát hành năng lượng Vinaconex (VCP): Tổng Công ti cơ điện xây dựng – CTCP đăng ký bán 700.000 cp trong tổng số 762.590 cp (tỷ trọng 1,34%) đang sở hữu. Giao dịch dự kiến thực hiện trong khoảng 7/11 đến 30/11/2018.

CTCP Du lịch thương mại và đầu tư (TTR): Ông Lê Văn Việt, nhà đầu tư tư nhân, đã mua 406.600 cp (tỷ trọng 20,4%) và biến thành cũ kĩ đông lớn. Đàm phán chấp hành ngày 31/10/2018. Trước giao dịch ông Việt không sở hữu cũ rích phiếu nào.

Cùng ngày bà Bùi Thị Hồng Hải, nhà đầu tư cá nhân, đã bán toàn thể 406.600 cp và không còn là cổ hủ đông lớn.

CTCP K.I.P vietnam (KIP): Tổ chức kinh doanh TNHH Kĩ nghệ cao Grantex vietnam đã sắm 2 triệu cp (tỷ trọng 20,4%) và trở thành cổ lỗ đông lớn. Trước thương lượng Grantex vn không sở hữu cũ rích phiếu nào. Thương lượng thực hiện ngày 30/10/2018.

CTCP Cấp thoát nước Long An (LAW): CTCP Đầu tư ngành nước DNP đăng ký mua 1.505.000 cp. Trước thương lượng tổ chức kinh doanh DNP chiếm hữu 3.027.440 cp (tỷ trọng 24,82%). Đàm phán dự định thi hành trong khoảng 8/11 đến 7/12/2018.

Dường như đó cùng thời gian CTCP Nhựa Đồng nai chứng nhận bán cục bộ 1.505.000 cp (tỷ trọng 12,34%) đang chiếm hữu.

CTCP Cấp nước Cà Mau (CMW): CTCP Đầu cơ ngành nghề nước DNP đã sắm 2.837.400 cp, nâng lượng sở hữu sau giao dịch lên 3.492.700 cp (tỷ trọng 22,48%). Giao dịch chấp hành ngày 29/10/2018.

CTCP Tài nguyên và Xi măng Cần Thơ (CCM): Bà Thái Vân Thanh, con ông Thái Minh Thuyết, Chủ toạ HĐQT, đã mua 600.000 cp, nâng lượng sở hữu sau thương lượng lên 884.375 cp (tỷ trọng 14,26%). Giao dịch dự định thực hiện trong khoảng 17/10 tới 30/10/2018.

CTCP Đầu cơ xây dựng và vật liệu Đồng Nai (DND): Bà Nai lưng Thị Mỹ Dung, nhà đầu tư tư nhân, đã tìm 256.200 cp, nâng lượng chiếm hữu sau đàm phán lên 474.800 cp (tỷ trọng 5,37%) và trở thành cổ hủ đông lớn. Thương lượng thi hành ngày 29/10/2018.

Thạch Lâm

Theo InfoNet


Có thể bạn quan tâm: gia dat saigon