Nhựa Thủ đô (NHH) chốt danh sách cổ hủ đông sản xuất cũ kĩ phiếu thưởng tỷ trọng 100% và chào bán cũ kĩ phiếu

Ngày 29/11 đến đây CTCP Nhựa Hà Nội (mã chứng khoán NHH) sẽ chốt danh sách cổ hủ đông sản xuất cũ kĩ phiếu thưởng do tăng vốn cổ lỗ phần trong khoảng vốn đầu tư chủ sở hữu và chào bán cổ lỗ phiếu cho cũ rích đông hiện hữu.

Sản xuất cũ rích phiếu thưởng tỷ trọng 100%

Cụ thể, Nhựa Hà Nội sẽ phát triển 6,5 triệu cũ rích phiếu thưởng do chấp hành tăng vốn cũ kĩ phần trong khoảng tài chính chủ sở hữu. Tỷ lệ phát triển 1:1, tương ứng cổ hủ đông sở hữu 1 cũ rích phiếu được kiếm được về 1 cổ hủ phiếu mới. Giá trị tạo ra theo mệnh giá 65 tỷ đồng.

Kết quả kinh doanh 6 bốn tuần đầu năm 2018, thu nhập Nhựa Thủ đô đạt 475 tỷ đồng, tăng 12% so với cùng kỳ, tất nhiên do giá vốn tăng lên nên lợi nhuận sau thuế còn 23,1 tỷ đồng, giảm 43% so với nửa đầu năm rồi.

Tính tới 30/6/2018 Nhựa Hà Nội còn hơn 153 tỷ đồng lãi sau thuế chưa phân phối. Thặng dư vốn cổ phần chỉ hơn 148 triệu đồng. Tất nhiên công ti còn hơn 90 tỷ đồng trong quỹ đầu cơ phát triển.

Chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu với giá 30.000 đồng/cũ rích phiếu

Ngoài ra Nhựa Thủ đô cũng chốt danh sách cũ rích đông sản xuất 3,8 triệu cũ rích phiếu chào bán cho cũ rích đông hiện hữu với giá 30.000 đồng/cổ lỗ phiếu. Tỷ lệ phát hành 65:38, tương ứng cổ lỗ đông chiếm hữu 1 cổ phiếu thừa hưởng 1 quyền mua, cứ 65 quyền tậu được mua 38 cổ lỗ phiếu mới.

Trên hoạt động mua bán cổ hủ phiếu NHH đang tăng nhẹ, hiện thương lượng vòng vo chi phí 84.000 đồng/cổ hủ phiếu, gấp 2,8 lần giá chào bán cho cổ hủ đông hiện hữu. Tổng số tiền thu về dự kiến khoảng 114 tỷ đồng.

Công ty mẹ muốn thoái vốn

Dù có tin tức phát triển cũ kĩ phiếu thưởng và chào bán cũ rích phiếu giá thấp cho cổ hủ đông, tất nhiên công ti mẹ - Công ty TNHH MTV Cadivi Đồng Nai lại vừa lên tiếng đăng ký bán hết tổng thể 3.370.700 cũ kĩ phiếu NHH tương ứng 51,86% vốn điều lệ của CTCP Nhựa Thủ đô. Đàm phán dự kiến thực hiện từ 23/11 tới 21/12/2018 theo cách thức ký hợp đồng và khớp lệnh.

Ví như giao dịch chiến thắng trước thời gian Nhựa Hà Nội lăn chốt, Cadivi Đồng Nai sẽ không thể được nhận số cũ kĩ phiếu thưởng hơn 3,37 triệu doanh nghiệp, cũng không được lợi quyền tậu hơn 1,97 triệu cổ lỗ phiếu mới với giá 30.000 đồng/cổ phiếu.

Nhựa Hà Nội (NHH) chốt danh sách cổ đông phát hành cổ phiếu thưởng tỷ lệ 100% và chào bán cổ phiếu - Ảnh 1.

Diễn biến giá cổ lỗ phiếu NHH trong 1 năm gần đây.

Mai Nguyễn

Theo Trí thức trẻ


Xem thêm: dịch vụ bất động sản