Ông Hồ Đại Dũng được bầu khiến Phó Chủ tịch UBND thức giấc Phú Thọ

Ngày 1/11, dưới sự chủ trì của ông Hoàng Dân Mạc - Bí thơ Thức giấc ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, HĐND thức giấc khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016 - 2021 công ty kỳ họp thất thường để kiện toàn công việc nhân sự của UBND thức giấc.

Tại kỳ họp, các đại biểu đã biểu quyết ưng chuẩn tờ trình, dự thảo Quyết nghị về việc miễn nhiệm chức phận Phó Chủ tịch UBND tỉnh giấc Phú Thọ khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016 - 2021 đối với ông Hà Kế San do nghỉ hưu theo chế độ;

Miễn nhiệm chức phận Ủy viên UBND tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016 - 2021 đối với các ông: Đỗ Văn Hoành (chuyển công việc); Phạm Thị Hường, Bùi Sơn Thủy (nghỉ hưu theo hình thức);

Cho thôi khiến cho nhiệm vụ đại biểu HĐND tỉnh Phú Thọ khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016 - 2021 đối với đồng chí Đỗ Văn Hoành do chuyển công việc.

song song bắt đầu bầu cử chức vụ Phó Chủ toạ UBND tỉnh giấc. Kết quả bầu cử tại kỳ họp, ông Hồ Đại Dũng, Tỉnh giấc ủy viên, Giám đốc Sở Ý tưởnrg và Đầu tư đã đắc cử chức phận Phó Chủ toạ UBND thức giấc, nhiệm kỳ 2016 - 2021 với tỉ lệ 75/75 phiếu, đạt 100% tổng số đại biểu xuất hiện nhất trí.

Cũng tại kỳ họp, HĐND tỉnh giấc Phú Thọ khóa XVIII đã bắt đầu bầu bổ sung chức phận Ủy viên UBND tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016 - 2021 đối với ông Phạm Trường Giang, Giám đốc Công an tỉnh giấc; bạn bè Ngô Đức Cường thịnh, Giám đốc Sở Nội vụ; ông Trần Quang Tuấn, Giám đốc Sở Xây đắp với kết quả bỏ phiếu đạt tỉ lệ 100% tổng số đại biểu xuất hiện nhất trí.

Chúc mừng các ông được bầu giữ trọng trách mới, Bí thơ Tỉnh giấc ủy Hoàng Dân Mạc và Chủ tịch UBND thức giấc Bùi Minh Châu hy vọng các đồng minh sẽ phát huy năng lực, trí tuệ, sở trường công việc của chính mình; nêu cao ý thức bổn phận, quyết tâm chấm dứt xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

PV

Theo Nhịp sống kinh tế


Xem tại: dịch vụ nhà đất