Phân bón Bình Điền (BFC) lâm thời ứng cũ kĩ tức bằng tiền tỷ lệ 20%

CTCP Phân bón Bình Điền (mã chứng khoán BFC) vừa thông báo Quyết nghị về việc khai triển phương thức chi trả cũ kĩ tức năm 2018 bằng tiền tỷ trọng 20%. Tương ứng cổ lỗ đông chiếm hữu 1 cổ lỗ phiếu được nhận 2.000 đồng. Danh sách cũ rích đông được chốt tham gia ngày 11/12 và trả tiền tham gia ngày 20/12/2018.

Với hơn 57,1 triệu cổ lỗ phiếu đang lưu hành, số tiền mà Phân bón Bình Điền dự trù chi ra khoảng hơn 114 tỷ đồng.

Kết quả buôn bán, quý 3/2018, doanh thu thuần Phân bón Bình Điền đạt 1.661 tỷ đồng, tăng 7% so với cùng kỳ. Đương nhiên chi phí tăng lên nên lãi sau thuế còn 58,4 tỷ đồng, giảm 19% so với cùng kỳ năm ngoái.

Lũy kế 9 tháng đầu năm 2018 doanh thu thuần đạt trên 5.006 tỷ đồng, tăng gần 5% so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thế đạt gần 203 tỷ đồng, giảm 27% so với cùng kỳ năm 2017, trong đó lãi sau thuế thuộc về cổ hủ đông công ti mẹ đạt gần 154 tỷ đồng.

Tính chung tới hết quý 3/2018 Phân bón Bình Điền ghi kiếm được còn 240 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối. Bên cạnh còn 164 tỷ đồng trong quỹ đầu cơ phát hành, 13 tỷ đồng trong các quỹ khác thuộc chủ sở hữu và hơn 19 tỷ đồng vốn khác của chủ sở hữu.

Trong các năm qua, Phân bón Bình Điền chi trả cổ lỗ tức tỷ lệ khá cao cho cũ rích đông, chi tiết tỷ trọng 50% cho năm 2016 và 30% cho năm 2017. Tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên gần nhất, BFC đã duyệt chiến lược cũ kĩ tức cho năm 2018 là 25% bằng tiền mặt.

Cùng với kết quả kinh doanh giảm bớt, giá cũ rích phiếu BFC của Phân bón Bình Điền đã giảm tới 12% so với thời điểm đầu năm 2018.

Phân bón Bình Điền (BFC) tạm ứng cổ tức bằng tiền tỷ lệ 20% - Ảnh 1.

Tình tiết giá cũ kĩ phiếu BFC trong 1 năm cách đây không lâu.

Mạnh Linh

Theo InfoNet


Tham khảo thêm: gia nha dat