Quý đầu tiên sau cổ phần hóa PV Power báo lợi nhuận sau thuế 184 tỷ đồng

Tổng Công ti Điện lực Dầu khí vietnam – CTCP (PV Power – mã chứng khoán POW) công bố kết quả buôn bán thích hợp nhất cho kỳ kế toán từ 1/7/2018 tới 30/9/2018 kèm theo giải trình rằng công ti đã phát hành BCTC thích hợp nhất giữa niên độ sau soát xét cho kỳ hoạt động 6 04 tuần kết thúc ngày 30/6/3018 theo qui định.

Tại thời điểm công ti chính thức chuyển chiến thắng ty cũ rích phần (1/7/2018) các chỉ tiêu số liệu trong khoảng 1/1/2018 tới 30/6/2018 sẽ được trưng bày là "số đầu kỳ" và các tiêu chí thời kỳ trong khoảng 1/7/2018 tới 30/9/2018 sẽ được trưng bày là "số kỳ này".

Quý đầu tiên sau cổ phần hóa PV Power đạt 6.961 tỷ đồng thu nhập, nâng tổng thu nhập từ 1/1/2018 đến 30/9/2018 lê đến 17.828 tỷ đồng. Trong đó thu nhập bán điện đạt 6.709 tỷ đồng, choán 96% tổng thu nhập, còn lại là thu nhập bán hàng hóa và thích hợp đồng xây lắp.

Doanh thu vốn đầu tư trong quý đạt 132,8 tỷ đồng, trong đó có gần 70 tỷ đồng thu lãi tiền gửi và hơn 56 tỷ đồng nhận lãi không ngang nhau tỷ giá, gần 7 tỷ đồng cổ tức được nhận về. Chi tiêu vốn đầu tư trong kỳ cao bất thần 795,5 tỷ đồng, trong đó có 340 tỷ đồng chi trả lãi vay, hơn 395 tỷ đồng lỗ không ngang nhau tỷ giá và gần 20 tỷ đồng trích lập phòng ngừa hạ thấp giá đầu cơ vốn đầu tư dài hạn…

Quý đầu tiên sau cổ phần hóa PV Power báo lãi sau thuế 184 tỷ đồng - Ảnh 1.

Tính tới cuối kỳ tiền và các khoản tương đương tiền của PV Power đạt 7.175 tỷ đồng, trong đó có gần 7 tỷ đồng tiền mặt tại quỹ, hơn 942 tỷ đồng tiền gửi nhà băng không kỳ hạn, 6.225 tỷ đồng bạc gửi kỳ hạn dưới 3 04 tuần, ngoài ra còn có 149 tỷ đồng tiền gửi kỳ hạn trên 3 tháng.

Nợ phải trả đến cuối kỳ 34.850 tỷ đồng, trong đó có 8.435 tỷ đồng vay nợ thuê vốn đầu tư ngắn hạn và 16.028 tỷ đồng vay nợ thuê vốn đầu tư dài hạn.

Quý đầu tiên sau cổ phần hóa PV Power báo lãi sau thuế 184 tỷ đồng - Ảnh 2.

Tính tầm thường quý 3 (thời kỳ trong khoảng 1/7/2018 đến 30/9/2018) PV Power báo lãi sau thuế quý đầu tiên sau cổ lỗ phần hóa số tiền 184 tỷ đồng, trong đó lãi sau thuế thuộc về cũ rích đông tổ chức kinh doanh mẹ đạt 147 tỷ đồng. Tổng lãi sau thuế tính từ đầu năm 2018 đạt 1.468 tỷ đồng, trong đó lợi nhuận sau thuế ghi kiếm được về cho cổ hủ đông tổ chức kinh doanh mẹ 1.246 tỷ đồng.

Tới cuối kỳ, tổng của cải công ty đạt 61.400 tỷ đồng, vốn chủ chiếm hữu đạt 26.551 tỷ đồng, trong đó vốn góp chủ chiếm hữu đạt 23.418 tỷ đồng.

"Của tích góp" của PV Power còn có gần 690 tỷ đồng lãi sau thuế chưa phân phối, còn 227 tỷ đồng vốn khác của chủ sở hữu và hơn 100 tỷ đồng trong quỹ đầu tư phát hành. Dĩ nhiên PV Power cũng còn "treo" âm 191 tỷ đồng chênh lệch bình chọn lại tài sản.

Quý đầu tiên sau cổ phần hóa PV Power báo lãi sau thuế 184 tỷ đồng - Ảnh 3.

Cô động giá cũ rích phiếu PV Power từ khi lên sàn

Xem BCTC

Nguyên Phương

Theo Trí thức trẻ


Đọc thêm: dat xanh