Sức ép lớn đang đè nặng lên công ty hàng tiêu xài và bán từng cái của vn

Tính tới năm 2017, trị giá thị trường hàng tiêu xài của vietnam đạt mức 120 tỷ đô la. Vận tốc lớn mạnh hàng năm gần 10% trong công đoạn 2012-2017, theo lên tiếng "Hàng tiêu xài và Bán từng cái vn - Quý I/2019" của BMI.

vn được cho là một trong những hoạt động mua bán hàng tiêu xài phát triển nhanh chóng nhất trong các nền kinh tế mới nổi của Châu Á - Thái Bình Dương, cùng với Indonesia, Ấn Độ, Philippines và TQuốc. Tăng trưởng của những thị trường này ở mức hai con số trong thời kỳ từ nay tới năm 2022.

Điều này là do mức tiêu dùng tư nhân tăng cao song song với nền kinh tế tăng trưởng. Tỷ lệ thất nghiệp thấp và lương tối thiểu gia tăng sẽ tiếp diễn thúc đẩy chi tiêu của người tiêu xài.

Dĩ nhiên, theo PwC, các công ti hàng tiêu dùng và bán từng cái đang cảm thấy áp lực về vốn lưu động.

Bởi để thích nghi với sự bất định của nhân loại và với thị hiếu tiêu dùng số hóa càng ngày càng rộng rãi, nguyên do khiến người tiêu dùng ít còn thủy chung với một item, các công ty cần đầu cơ thay đổi cách thức tiếp xúc đối tượng mua hàng, sản xuất các nền tảng vững bền để thúc đẩy sự lớn mạnh trong mai sau.

Theo đó, PwC nghĩ là phóng thích tiền mặt và quản lý vốn lưu động cần trở thành yếu tố dành đầu tiên, cần thiết cho sự phát hành của các tổ chức. Đương nhiên, vài công ty nhận thức về vốn lưu động còn bị giới hạn.

Dẫn ra sự sụp đổ của vài chuỗi bán từng cái như Toys "R" Us, Sears, Rockport... PwC nhận xét rằng quan trọng phải quản lý nghiêm ngặt hơn các không may của khách hàng, cũng như các trình tự thanh toán. Điều hành hàng tồn kho tốt hơn cũng sẽ tăng kĩ năng thích nghi nhanh lẹ của các công ti trước yêu cầu đổi mới của người tiêu xài.

Ông Johnathan Ooi, Phó Tổng Giám đốc Dịch vụ Tư vấn, Công ty PwC vn cho nhân thức trong các công trình mà PwC đã trả lời, phần đông trường thích hợp các tổ chức kinh doanh tham vọng mở rộng với tốc độ theo cấp số nhân nhưng sau cùng lại hết sạch tiền mặt và phải đấu tranh cho sự sống còn.

"Phát triển doanh thu đi cùng với sự lớn mạnh của lưu chuyển tiền thuần trong khoảng hoạt động buôn bán là vấn đề đơn vị cần làm để sản xuất vững chắc", ông nói.

Các chuyên gia của PwC đã nêu bật 3 khuynh hướng chính trong hiệu quả sử dụng vốn lưu động của các tổ chức kinh doanh hàng tiêu xài và bán từng cái tại vietnam.

Thứ nhất, 5 tỷ USD bị mắc kẹt trong vốn lưu động, trong đó chủ chốt là hàng tồn kho.

Trong năm vốn đầu tư 2017, 3,4 tỷ USD là tổng số tiền mặt bị mắc kẹt trong vốn lưu động của các tổ chức kinh doanh hoạt động trong ngành nghề hàng tiêu dùng và 1,9  tỷ đô la là lượng tiền mặt bị bận bịu kẹt trong ngành bán lẻ. Lượng tiền này đã tăng nhàng nhàng 15% mỗi năm. Trong đó, hàng tồn kho chiếm giữ hơn 40% vốn lưu động.

Thứ nhì, vốn lưu động của ngành hàng tiêu dùng liên tục tăng, lĩnh vực bán lẻ có cải thiện trong điều hành chu kỳ tiền mặt.

Hiệu quả vốn lưu động của một tổ chức kinh doanh thường được đo lường bằng chu kỳ tiền mặt, hay số ngày trung bình mà một công ti cần để chuyển đổi nguyên vật liệu đầu vào thành tiền.

Đối với lĩnh vực hàng tiêu dùng, chu kỳ tiền mặt kéo dài thêm 30 ngày trong 4 năm qua. Điều này chủ yếu do quản lý chưa hiệu quả đối với các chu kỳ hàng tồn kho và chu kỳ phải thu khách hàng.

Mặt khác, trong ngành nghề bán lẻ, chu kỳ tiền mặt đã được rút ngắn 11 ngày từ năm vốn đầu tư 2013 tới năm 2017 do những cải thiện trong điều hành hàng tồn kho, và kéo dài thời hạn trả tiền với nhà cung ứng.

Trong số các công ty hàng tiêu dùng được tìm hiểu, chưa đầy 50% các tổ chức kinh doanh có kĩ năng rút ngắn chu kỳ tiền mặt trong quá trình 2013 – 2017. Bên cạnh đó, tỷ lệ này đối với ngành bán từng cái là gần 60%.

Thứ ba, hiệu quả dùng vốn lưu động của lĩnh vực hàng tiêu xài tại Việt Nam còn rộng rãi hạn chế so với các khu vực địa lý khác, trong khi ngành nghề bán lẻ thực hiện được kết quả tốt.

Trong năm 2017, ngành hàng tiêu dùng tại vn có chu kỳ tiền mặt cao nhất so với cả các doanh nghiệp cùng ngành nghề trong khu vực và toàn cầu. Các tổ chức hàng tiêu dùng tại vn tụt hậu so với các doanh nghiệp cùng ngành trong khu vực và thế giới về việc điều hành khoản phải thu khách hàng và hàng tồn kho, cũng như khoản phải trả người bán.

Trái lại, vn là một trong những đất nước có chu kỳ tiền mặt của ngành nghề bán lẻ ngắn nhất, chỉ sau Úc, Mỹ và Canada trong năm nguồn vốn 2017.

Theo các chuyên gia tại sự kiện của PwC, để sản xuất mạnh trong tương lai, các tổ chức cần phải dành đầu tiên việc quản lý vốn lưu động.

"Các doanh nghiệp cần phải chú tâm đến điều hành vốn lưu động hay giữ vững dòng tiền để bảo đảm vốn đầu tư quan trọng để cạnh tranh hiệu quả trong môi trường buôn bán bây giờ. Đối với các công ti hoạt động hiệu quả, các nhân tố của vốn lưu động có thể được sử dụng làm cho công cụ để tăng thu nhập," ông Mohammad Mudasser, Chỉ đạo dịch vụ giải đáp Quản lý vốn lưu động của PwC vn thể hiện sự quan trọng.

N.Dương

Theo Trí thức trẻ


Xem thêm: mua nha