TP.HCM: Cấp phép xây đắp nhà đất đơn lẻ trên toàn địa bàn

Văn phòng UBND TP.HCM vừa cho biết, can dự khắc phục các vướng mắc trong giấy má xây đắp và đất đai đối với khu vực quy hoạch tính năng sử dụng đất hỗn thích hợp và dân cư xây dựng mới, UBND TP.HCM giao Sở Xây đắp chủ trì, phối thích hợp với Sở QH-KT, Sở Tư pháp chỉ dẫn UBND các quận, huyện căn cứ chức năng quy hoạch trong đồ án quy hoạch chi tiết xây dụng tỷ lệ 1/2000 (quy hoạch phân khu) được phê duyệt và mục tiêu quy hoạch kiến trúc xây đắp nhà đất theo luật pháp tầng cao cơ bản về xây đắp nhà ở cá biệt trong khu thị trấn hiện hữu theo Quy dè bỉu quản lý quy hoạch, kiến trúc đô thị thông thường TP.HCM theo Quyết định số 29/2014/QĐ-UBND năm 2014 của UBND TPHCM để giải quyết cấp phép xây dựng nhà ở cá biệt hợp nhất trên khu vực đô thị.

Theo đó, Sở Khoáng sản và Không gian chủ trì, phối thích hợp với Sở QH-KT hướng dẫn ủy ban quần chúng. # các thị xã, quận triển khai thi hành hồ sơ tách thửa đất ở theo Quyết định số 60/2017/QĐ-ƯBND ngày 5/12/2017 của UBND TP.HCM.

Sở QH-KT chủ trì, phối phù hợp với Sở Xây dựng, các sở ngành có liên quan và UBND các huyện, huyện kiểm tra, sửa đổi, bổ sung quy nhạo báng quản lý kiến trúc tầm thường TP.HCM và chấm dứt trước quý IV/2018.

Hình như đó, khẩn trương rà soát tình trạng, bình chọn về chừng ảnh hưởng, tác động tới đời sống nhân dân, tính khả thi và sự quan trọng của quy hoạch đất sử dụng hỗn thích hợp và đất cư dân xây dựng mới để đề nghị yếu tố chỉnh quy hoạch hợp lý, nghiêm ngặt; bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của người địa phương có nhà, quyền sử dụng đất và phối hợp với tiêu chí phát hành thị trấn bền vững.

Lập, đánh giá trình phê thông qua các căn cứ pháp lý về quy hoạch cho công tác cấp giấy phép xây đắp trên địa bàn TP theo quy định trước năm 2021. Trong công đoạn thực hiện ví như gặp mặt vướng bận bịu, gian khổ cần báo cáo đề nghị hướng xử lý cụ thể, trình UBND TP xem xét, toá gỡ kịp thời.

Nam Phong

Theo Trí thức trẻ


Xem thêm: gia nha dat