Yêu cầu không được sử dụng đất sân golf để xây nhà bán - VnExpress Kinh Doanh

Dự thảo này đang được Bộ Chiến lược & Đầu cơ lấy quan điểm nêu rõ 7 hành vi bị cấm trong hoạt động đầu tư xây dựng và buôn bán sân golf. Trong đó, một trong những nội dung cần thiết là các chủ đầu tư không được sử dụng đất xây dựng sân golf và nhà cửa phụ trợ dịch vụ cho hoạt động kinh doanh sân golf để xây nhà ở thương mại hoặc sử dụng vào mục đích khác. 

Hình như, việc chuyển mục đích dùng đất theo quy hoạch xây dựng sân golf đã phê duyệt để làm nhà đất thương mại hoặc lợi dụng buôn bán sân golf để tổ chức hoạt động tiến công bạc trái phép cũng bị cấm. 

Bộ Kế hoạch & Đầu cơ được giao nhiệm vụ xây đắp Nghị định về đầu tư xây đắp và buôn bán sân golf để trình Chính phủ ban hành trước 31/12/2020.

Theo phiên bản quy hoạch sân golf đã được Chính phủ phê ưng chuẩn, dự kiến tới năm 2020 có khoảng 96 sân golf được đầu tư phát hành, trong đó vùng Trung du miền núi Bắc bộ có 14 sân. Rộng rãi nhất là khu vực Bắc Trung Bộ và duyên hải Nam Trung Bộ với 30 sân, Đông Nam Bộ có 22 sân...

Nguyễn Hà


Tham khảo thêm: dịch vụ bất động sản