FPT, TCB, ITA, ROS, VCG, DPM, BWE, TTB, VIS, VNT, PDV, KSF, MIM, VNY, TMG, QSP: Tin tức giao dịch lượng lớn cổ phiếu

CTCP FPT (FPT): Công ty TNHH MTV Đầu tư SCIC (SIC) đã bán 500.000 cp, giảm lượng chiếm hữu trong khoảng 2.000.062 cp (tỷ trọng 0,33%) xuống 1.500.062 cp (tỷ lệ 0,24%). Đàm phán thực hiện từ 7/12 tới 12/12/2018.

Nhà băng TMCP Kỹ thương vietnam (TCB): Bà Thái Hà Linh, Giám đốc kế toán, chính sách nguồn vốn và thuế, đăng ký tìm 300.000 cp. Trước thương lượng bà Linh sở hữu 1.256.412 cp (tỷ lệ 0,0359%). Thương lượng dự định thi hành trong khoảng 17/12/2018 đến 15/1/2019.

CTCP Đầu tư và Công nghệ Tân Tạo (ITA): Bà Nguyễn Thị Hoa, Trưởng BKS, đã bán 483.000 cp trong tổng số 1.550.000 cp đăng ký bán lúc trước, giảm lượng sở hữu từ 4.380.000 cp (tỷ lệ 0,46%) xuống 3.213.000 cp (tỷ lệ 0,34%). Thương lượng thực hiện theo phương án thỏa thuận trong khoảng 11/12 tới 12/12/2018.

CTCP Xây đắp FLC Faros (ROS): Bà Lê Thị Ngọc Diệp, hậu phi ông Trịnh Văn Quyết, Chủ toạ HĐQT, đạt yêu cầu bán thỏa thuận toàn thể 26.664.000 cp (tỷ lệ 4,7%) đang sở hữu. Thương lượng dự kiến chấp hành trong khoảng 17/12/2018 tới 15/1/2019.

Tổng CTCP XK và xây dựng vn (VCG): Tổng tổ chức kinh doanh đầu cơ và buôn bán vốn Nhà nước (SCIC) đã bán tổng thể 254.901.153 cp (tỷ trọng 57,71%) và không còn là cũ kĩ đông lớn. Thương lượng thực hiện trong khoảng 24/11 tới 7/12/2018.

Tổng Công ti phân bón và hóa chất dầu khí – CTCP (DPM): CTCP Lương thực vật tư nông nghiệp Đắk Lắk đã tìm 340.000 cp, nâng lượng chiếm hữu từ 7.752.620 cp (tỷ lệ 1,98%) lên 8.092.620 cp (tỷ trọng 2,07%). Giao dịch thực hiện ngày 10/12/2018.

CTCP Nước và môi trường Bình Dương (BWE): Ông Nguyễn Thanh Phong, Thành viên HĐQT, đạt yêu cầu bán toàn cục 1 triệu cp. Giao dịch dự kiến thực hiện trong khoảng 19/12/2018 tới 17/1/2019.

CTCP Tổ chức Tiến Bộ (TTB): Bà Dương Thị Vân, Trưởng BKS, đã bán 1 triệu cp, giảm lượng chiếm hữu sau thương lượng xuống 466.092 cp. Thương lượng thực hiện trong khoảng 29/11 đến 10/12/2018.

CTCP Thép Việt Ý (VIS): Kyoei Steel Ltd đạt yêu cầu tìm 1,5 triệu cp. Trước giao dịch Kyoei sở hữu 52.990.677 cp (tỷ trọng 71,77%). Thương lượng dự định thực hiện trong khoảng 18/12/2018 đến 28/12/2018.

CTCP Giao kiếm được vận chuyên chở Ngoại thương (VNT): Công ty TNHH Đầu tư và Thương nghiệp Thiên Hải hoàn thành thủ tục bán tổng thể 284.350 cp (tỷ trọng 2,39%) đang chiếm hữu. Đàm phán dự kiến chấp hành trong khoảng 17/12/2018 tới 15/1/2019.

CTCP Vận vận chuyển dầu Phương Đông Việt (PDV): Tổng Tổ chức kinh doanh vận chuyển vận dầu khí đăng ký bán tổng thể 4.487.170 quyền sắm được phân bổ. Hiện Tổng công ti Vận vận chuyển dầu khí đang chiếm hữu 13.597.487 cổ hủ phiếu PDV (tỷ lệ 67,99%). Thương lượng dự định chấp hành ngày 14/12/2018.

CTCP Đầu tư DNA (KSD): Ông Nguyễn Hồng Tuân, kế toán trưởng, hoàn thành thủ tục bán toàn cục 150.000 cp đang sở hữu (tỷ trọng 1,25%). Thương lượng dự kiến chấp hành trong khoảng 14/12/2018 đến 11/1/2019.

CTCP Tài nguyên và Cơ khí (MIM): Ông Tăng Nguyên Ngọc, Chủ toạ HĐQT, đăng ký mua 500.000 cp. Trước giao dịch ông Ngọc sở hữu 487.371 cp (tỷ trọng 14,29%). Giao dịch dự định thực hiện từ 14/12/2018 tới 10/1/2019.

CTCP Thuốc thú y Trung Ương I (VNY): Bà Nguyễn Thị Hương, Ủy viên HĐQT, đã tìm 118.749 cp, nâng lượng chiếm hữu sau đàm phán lên 623.749 cp (tỷ lệ 7,56%). Thương lượng chấp hành trong khoảng 14/9 tới 19/10/2018.

CTCP Kim loại màu Thái Nguyên (TMG): CTCP Giống lmn nghiệp Thanh Hóa đăng ký tìm 200.000 cp. Trước thương lượng đơn vị này không chiếm hữu cũ kĩ phiếu nào. Đàm phán dự định thi hành trong khoảng 17/12/2018 tới 15/1/2019.

CTCP Tân Hoa Phượng đỏ Quy Nhơn (QSP): Bà Nguyễn Thị Nghiệp, ủy viên HĐQT, đã bán 100.000 cp, giảm lượng sở hữu sau đàm phán xuống 300.000 cp (tỷ trọng 2,78%). Đàm phán chấp hành ngày 11/12/2018.

Thái Phương

Theo Trí thức trẻ


Xem tại: dịch vụ bất động sản