Giám đốc Sở Xây dựng có số phiếu tín nhiệm thấp cao nhất ở Đà Nẵng

Ngày 18/12, HĐND TP Đà Nẵng đã bỏ phiếu lấy tín nhiệm và báo cáo kết quả 24 cán bộ đang giữ những chức vụ do HĐND TP Đà Nẵng bầu.

Theo đó, ông Trằn Đình Quỳnh, Chánh Văn phòng UBND TP Đà Nẵng và bà Ngô Thị Kim Yến, Giám đốc Sở Y tế TP cùng có số phiếu tín nhiệm cao cao nhất với 31 phiếu/tổng số 46 phiếu hợp lệ.

Ông Huỳnh Văn Hùng, Giám đốc Sở Văn hóa thể thao có 30 phiếu tín nhiệm cao. Ngoài ra đó, ông Huỳnh Đức Thơ, Chủ toạ UBND TP Đà Nẵng, có 29 phiếu tín nhiệm cao.

Kết quả bỏ thăm cũng cho kết quả người có số phiếu tín nhiệm thấp cao nhất là ông Vũ Quang Hùng, Giám đốc Sở Xây đắp TP Đà Nẵng.

Theo Đình Thức

Trí Thức Trẻ


Tham khảo thêm: dat xanh