Lịch chốt quyền nhận cổ lỗ tức bằng tiền của 8 doanh nghiệp

CTCP Ánh Dương vn (VNS): Ngày 19/12 – ngày ĐKCC kiếm được cũ kĩ tức đợt 2/2017 bằng tiền tỷ lệ 8% (01 cũ kĩ phiếu kiếm được 800 đồng). Thời gian trả tiền 28/12/2018.

CTCP Kỹ thuật điện Toàn Cầu (GLT): Ngày 19/12 – ngày ĐKCC kiếm được cổ tức đợt 1/2018 bằng tiền tỷ lệ 10% (01 cổ hủ phiếu nhận 1.000 đồng). Thời điểm trả tiền 10/1/2019.

CTCP Đầu tư và Phát triển điện Miền Bắc 2 (ND2): Ngày 17/12 – ngày ĐKCC kiếm được cũ kĩ tức đợt 1/2018 bằng tiền tỷ trọng 10% (01 cũ kĩ phiếu kiếm được 1.000 đồng). Thời gian thanh toán 25/12/2018.

CTCP Dược phẩm trung ương Codupha (CDP): Ngày 18/12 – ngày ĐKCC kiếm được lâm thời ứng cũ rích tức năm 2018 bằng tiền tỷ lệ 9% (01 cổ phiếu nhận 900 đồng). Thời gian trả tiền 28/12/2018.

CTCP Nhiệt điện Bà Rịa (BTP): Ngày 26/12 – ngày ĐKCC kiếm được trợ thì ứng cổ tức năm 2018 bằng tiền tỷ lệ 5% (01 cổ phiếu nhận 500 đồng). Thời điểm trả tiền 30/1/2019.

CTCP Viglacera Hạ Long 1 (HLY): Ngày 14/12 – ngày ĐKCC nhận cổ tức năm 2017 bằng tiền tỷ lệ 7% (01 cũ kĩ phiếu nhận 700 đồng). Thời gian trả tiền 28/12/2018.

CTCP Thủy điện Buôn Đôn (BSA): Ngày 20/12 – ngày ĐKCC nhận cổ hủ tức còn lại năm 2017 bằng tiền tỷ trọng 4% (01 cũ kĩ phiếu kiếm được 400 đồng). Thời điểm trả tiền 28/12/2018. song song công ti cũng chốt danh sách cổ lỗ đông sản xuất cổ phiếu trả cổ lỗ tức còn lại năm 2017 tỷ trọng 20%, tương ứng cổ hủ đông sở hữu 10 cũ rích phiếu được nhận về 2 cổ lỗ phiếu mới.

CTCP Đầu cơ xây dựng Long An Idico (LAI): Ngày 17/12 – ngày  ĐKCC kiếm được cổ tức đợt 1/2018 bằng tiền tỷ lệ 12% (01 cổ hủ phiếu kiếm được 1.200 đồng). Thời điểm thanh toán 28/12/2018.

Mai Nguyễn

Theo Nhịp sống kinh tế


Đọc thêm: gia dat saigon