Những trường thích hợp không được đền bù khi thu hồi đất | MuaBanNhaDat

Việc thu hồi đất, đền bù đất đã được pháp luật cụ thể, tuy vậy, chẳng phải ai cũng nhân thức luật pháp chi tiết về những trường thích hợp thu hồi đất nhưng không được bồi hoàn.

Trạng sư Phạm Thị Bích Hảo, Giám đốc Công ti luật TNHH Đức An đã chia sớt về yếu tố này như sau:

Luật đất đai 2013 quy định về thu hồi đất, bồi thường đất đã có quy định cụ thể về những trường hợp thu hồi đất không được bồi thường về đất tại Điều 82, điều 64, Yếu tố 65. Chi tiết có những trường hợp đất thu hồi nhưng không bồi thường như sau:

- Đất được Nhà nước giao không thu Tiền dùng đất, trừ trường hợp đất nông nghiệp được Nhà nước giao cho hộ mái nhà, tư nhân pháp luật tại khoản 1 Điều 54 của Luật này;

- Đất được Nhà nước giao cho doanh nghiệp thuộc trường thích hợp có thu Tiền dùng đất nhưng được miễn Tiền dùng đất;

- Đất được Nhà nước cho thuê trả tiền thuê đất hàng năm; đất thuê thanh toán thuê đất một lần cho cả thời gian thuê nhưng được miễn tiền thuê đất, trừ trường phù hợp hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất thuê do thực hiện chế độ đối với người có công với cách mạng;

- Đất nông nghiệp thuộc quỹ đất công ích của xã, phố, thị trấn;

- Đất kiếm được khoán để sản xuất nông lâm nghiệp, nuôi trồng thủy sản, khiến muối.

- Dùng đất không đúng mục đích đã được Nhà nước giao, cho thuê, công nhận quyền dùng đất và đã bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi sử dụng đất không đúng mục đích mà tiếp diễn vi phạm;

nhung truong hop khong duoc boi thuong khi thu hoi dat

Dùng đất không đúng mục đích là một trong những trường phù hợp sẽ bị thu hồi đất không đền bù (Ảnh minh họa)

- Người sử dụng đất cố ý hủy hoại đất;

- Đất được giao, cho thuê không đúng đối tượng hoặc không đúng thẩm quyền;

- Đất không được chuyển nhượng, tặng cho theo pháp luật của Luật này mà kiếm được chuyển nhượng, nhận tặng cho;

- Đất được Nhà nước giao để điều hành mà để bị lấn, choán;

- Đất không được chuyển quyền dùng đất theo luật pháp của Luật này mà người dùng đất do thiếu nghĩa vụ để bị lấn, chiếm hữu;

- Người sử dụng đất không chấp hành bổn phận đối với Nhà nước và đã bị xử phạt vi phạm hành chính mà không thi hành;

- Đất trồng cây hàng năm không được sử dụng trong thời hạn 12 04 tuần liên tục; đất trồng cây lâu năm không được dùng trong thời hạn 18 bốn tuần liên tục; đất trồng rừng không được sử dụng trong thời hạn 24 tháng liên tục;

- Đất được Nhà nước giao, cho thuê để thực hiện công trình đầu cơ mà không được dùng trong thời hạn 12 bốn tuần liên tiếp hoặc tiến độ sử dụng đất chậm trễ 24 tháng so với tiến độ ghi trong công trình đầu cơ kể trong khoảng khi nhận bàn giao đất trên thực địa phải đưa đất tham gia sử dụng; trường thích hợp không đưa đất vào dùng thì chủ đầu tư được gia hạn sử dụng 24 04 tuần và phải nộp cho Nhà nước khoản tài chính tương ứng với mức Tiền dùng đất, tiền thuê đất đối với thời điểm lờ đờ tiến độ chấp hành dự án trong thời điểm này; hết thời hạn được gia hạn mà nhà đầu tư vẫn chưa đưa đất tham gia sử dụng thì Nhà nước thu hồi đất mà không đền bù về đất và tài sản gắn liền với đất, trừ trường thích hợp do bất khả kháng.

Các trường phù hợp không được bồi hoàn về đất nhưng được đền bù chi phí đầu cơ vào đất còn lại khi Nhà nước thu hồi đất được pháp luật tại điều 76 luật đất đai 2013.

MuaBanNhaDat theo TBKD


Xem tại: mua dat