REE, TIX, QNS, CTF, GMC, PME, TMS, AST, STG, NTL, KHW, HIG, MAC, hông tin giao dịch lượng lớn cổ lỗ phiếu

CTCP Cơ điện lạnh (REE): Quỹ ngoại Platium Victory Pte. Ltd đạt yêu cầu tậu 384.218 cp. Trước đàm phán Platium Victory sở hữu 77.128.203 cp (tỷ lệ 24,88%). Thương lượng dự kiến thi hành trong khoảng 20/12/2018 đến 18/1/2019.

CTCP SXKD XNK DV & ĐT Tân Bình (TIX): Bà Võ Nguyệt Thùy Vân, nhà đầu tư, đã tìm 317.000 cp, nâng lượng chiếm hữu từ 1.791.058 cp (tỷ trọng 6,78%) lên 2.108.058 cp (tỷ trọng 7,99%). Đàm phán chấp hành ngày 10/12/2018.

CTCP Các con phố Quảng Ngãi (QNS): Ông Đặng Phú Quý, ủy viên HĐQT, đạt yêu cầu bán 100.000 cp trong tổng số 1.671.532 cp (tỷ trọng 0,57%) đang chiếm hữu. Đàm phán dự định thực hiện từ 18/12/2018 đến 16/1/2019.

CTCP City Auto (CTF): Ông Nai lưng Trung Chánh, Tổng Giám đốc, chứng nhận tìm thêm 1.250 quyền sắm. Trước thương lượng ông Chánh chiếm hữu 50.500 cổ hủ phiếu và 50.500 quyền mua.

Ông Nai lưng Ngọc Dân, Chủ tịch HĐQT, chứng nhận sắm thêm 2 triệu quyền sắm. Trước đàm phán ông Dân sở hữu 565.000 cổ hủ phiếu và 565.000 quyền sắm.

Ông È cổ Long, đàn ông ông Trần Ngọc Dân, Chủ toạ HĐQT, chứng nhận tìm 1.680.000 quyền tìm. Trước đàm phán ông Long không sở hữu cũ kĩ phiếu và quyền sắm nào. Ông È Lâm, con ông Trần Ngọc Dân cũng hoàn thành thủ tục sắm thêm 2 triệu quyền tậu. Trước đàm phán ông È cổ Lâm chiếm hữu 425.000 cổ hủ phiếu và 425.000 quyền mua.

Ông NìmVuồnPhu, Thành viên HĐQT, hoàn thành thủ tục tậu thêm 1.147.950 quyền mua. Trước đàm phán ông sở hữu 500 cũ kĩ phiếu và 500 quyền tậu. Các thương lượng trên đều dự định thi hành theo phương thức ký hợp đồng trong khoảng 20/12/2018 đến 3/1/2019.

CTCP Chế biến thương mại May Sài Gòn (GMC): CTCP In và Thương mại Vina đăng ký bán tổng thể 305.000 cp (tỷ trọng 1,967%) đang sở hữu. Đàm phán dự định thực hiện từ 19/12/2018 đến 17/1/2019.

CTCP Pymepharco (PME): CTCP Chứng khoán Rồng Việt đã bán toàn thể 747.572 cp đang chiếm hữu. Giao dịch thi hành theo cách thức thỏa thuận ngày 13/12/2018.

CTCP Transimex (TMS): Bà Hoàng Thị Mỹ Quyên, Thành viên HĐQT, đạt yêu cầu tậu 300.000 cp. Trước giao dịch bà Quyên sở hữu 8.239 cp. Giao dịch dự định thực hiện trong khoảng 20/12/2018 tới 18/1/2019.

CTCP Dịch vụ hàng không Taseco (AST): Ông Vũ Minh Tuấn, Phó TGĐ, hoàn thành thủ tục bán 111.550 cp trong tổng số 121.550 cp đang chiếm hữu. Thương lượng dự kiến thực hiện trong khoảng 20/12/2018 tới 18/1/21019.

CTCP Kho vận Miền Nam (STG): Tổng CTCP Trang bị điện vietnam hoàn thành thủ tục chuyển nhượng 46.799.983 cp (tỷ trọng 54,78%) đang sở hữu để tái cấu trúc Tổng tổ chức kinh doanh. Đàm phán thi hành theo phương án chuyển quyền sở hữu qua VSD từ 18/12/2018 đến 16/1/2019.

Dường như đó Công ti TNHH MTV Gelex Logistics hoàn thành thủ tục nhận chuyển nhượng 46.799.983 cũ kĩ phiếu từ Gelex.

CTCP Sản xuất đô thị Trong khoảng Liêm (NTL): Ông Lê Minh Tuân, Phó TGĐ, đã tậu 1.682.190 cp trong tổng số 2.396.370 cp (tỷ lệ 3,93%) chứng nhận mua trước đây, nâng lượng chiếm hữu sau đàm phán lên 2.465.820 cp (tỷ lệ 4,04%). Đàm phán thực hiện từ 16/11/2018 tới 15/12/2018.

CTCP Cấp thoát nước Khánh Hòa (KHW): Ông Trằn Kim Linh, chủ đầu tư cá nhân, đã tìm 2,6 triệu cp (tỷ trọng 10,02%) và biến thành cũ kĩ đông lớn. Trước giao dịch ông Linh không sở hữu cổ lỗ phiếu nào. Đàm phán chấp hành ngày 11/12/2018.

Cũng liên quan đến cổ hủ phiếu KHW, ông Hoàng Ngọc Hiếu, nhà đầu tư tư nhân, đã tìm 2,4 triệu cp (tỷ lệ 9,25%) và trở thành cổ đông lớn. Giao dịch chấp hành ngày 11/12/2018. Quỹ đầu tư thời cơ PVI đã tìm 1.434.605 cp (tỷ lệ 5,53%) và biến thành cổ đông lớn. Thương lượng thực hiện ngày 12/12/2018. Trước đàm phán các cổ lỗ đông này đều không chiếm hữu cũ kĩ phiếu nào.

CTCP Cơ quan HIPT (HIG): Tập đoàn HIPT đã bán 964.000 cũ rích phiếu quỹ, giảm lượng chiếm hữu cổ phiếu quỹ sau đàm phán xuống 1.939.843 cp. Đàm phán thi hành trong khoảng 27/11/2018 đến 13/12/2018.

CTCP Cung ứng và dịch vụ khoa học hàng hải (MAC): CTCP Transimex (TMS) đang ký mua 282.530 cp. Trước giao dịch Transimex chiếm hữu 3.782.205 cp (tỷ lệ 24,98%). Thương lượng dự kiến chấp hành từ 19/12/2018 đến 17/1/2019.

CTCP Sadico Cần Thơ (SDG): Ông Lê Minh Đức, con ông Lê Ngọc Anh, Ủy viên HĐQT, đã bán toàn bộ 485.760 cp (tỷ trọng 7,14%) và không còn là cổ lỗ đông lớn. Đàm phán thực hiện ngày 12/12/2018.

Mạnh Linh

Theo Trí thức trẻ


Xem tại: gia nha dat