VNPT đạt lợi nhuận 6.445 tỷ đồng, đây là năm thứ 5 liên tục tăng trưởng trên 20%

Ngày 25/12/2018, VNPT công ty hội nghị triển khai Kế hoạch thực hiện thao tác kinh doanh năm 2019. VNPT cho nhân thức, năm 2018, VNPT đạt lợi nhuận 6.445 tỷ đồng, vượt 9,4% ý tưởnrg và tăng 25% so với năm 2017. Đây là năm thứ 5 liên tục VNPT đạt mức vững mạnh lợi nhuận trên 20%. Theo thống kê, mức vững mạnh lãi của VNPT trong năm qua là 24,7%.

Tính đến thời điểm này, tổng số thuê bao điện thoại của VNPT là 34 triệu thuê bao, trong đó thuê bao điện thoại là 31,3 triệu thuê bao. Tổng số thuê bao Internet băng rộng là 5,2 triệu thuê bao, tăng 11% so với năm 2017.

Năm 2018, VNPT nộp ngân sách là 4476 tỷ đồng, tăng 18% so với năm 2017. Tỷ suất lợi nhuận trước thuế trên vốn chủ chiếm hữu là 12,2%, tăng 23% so với năm 2017.

2018 là năm VNPT vẫn tập trung vào đầu cơ mạng lưới hạ tầng và mở mang các phục vụ CNTT. Kết quả công bố chất lượng điện thoại của 3 mạng điện thoại lớn nhất và Bộ TT&TT vừa báo cáo, mạng dế yêu VinaPhone của VNPT đứng thứ nhất ở 4/9 chỉ tiêu cần thiết. Các chỉ tiêu chất lượng của mạng VinaPhone cũng vượt xa so với các chỉ tiêu mà Bộ TT&TT đưa ra. Tính đến nay, VinaPhone đã có gần 60.000 trạm thu phát sóng thông tin thiết bị cầm tay 3G và 4G, có kỹ năng phục vụ cho khoảng 40 triệu thuê bao có thể sử dụng .

Trong khi đó, VNPT tiếp tục tăng cường thi hành tái cơ cấu công ty hoạt động theo Quyết định số 2129-QĐ/TTg của Thủ tướng Chính phủ và sẵn sàng các yếu tố kiện cần thiết để khai triển công tác cổ hủ phần hóa Tổ chức kinh doanh mẹ. Cơ cấu tổ chức của VNPT tiếp diễn được cải tổ theo hướng tinh gọn, hiệu quả, dồn vào một chỗ tối ưu nguồn lực. Chi tiết, trong năm 2018 VNPT đã hoàn thành việc tái cấu trúc khối CNTT, thiết kế Tổ chức kinh doanh VNPT-Công nghệ Thông tin. Đây là trụ cột của VNPT về đóng hộp ứng dụng và các vận dụng CNTT, tạo sức mạnh cho VNPT bứt phá khỏe mạnh trong giai đoạn chuyển đổi số trong những năm tiếp theo.

Trong năm 2018, VNPT chấp hành đúng Quyết định 888/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, VNPT đã và đang tiếp tục triển khai thoái vốn tại 41 tổ chức cổ phần. Trong năm, VNPT đã bán, thoái vốn, thu hồi vốn được 4 danh mục, với tổng vốn thu được 767,36 tỷ đồng/520,85 tỷ đồng vốn đầu cơ. Thành công nhất là việc thoái vốn Công ti Nguồn vốn TNHH MTV Bưu điện với số vốn 500 tỷ đồng, thoái vốn được 710 tỷ, tăng 42% so với trị giá công ti.

Theo VNPT, hoạt động cổ phần hóa cũng được thực hiện trang nghiêm, theo đúng yêu cầu của Đề án tái cơ cấu đã được Thủ tướng phê chuẩn y. Tại buổi lễ bàn giao chính thức quyền thây mặt chủ sở hữu vốn nhà nước tại VNPT về Ủy ban điều hành vốn Nhà nước tại đơn vị diễn ra hồi 04 tuần 11 gần đây, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ đã đánh giá cao sự tích cực của VNPT trong việc thi hành công việc chuẩn bị cho hoạt động cũ rích phần hóa, khác biệt là kiểm kê tài sản, định giá đất đai, thuê trả lời định giá tổ chức.

Thây mặt VNPT còn cho biết, năm 2018 cũng là năm trước tiên VNPT triển khai ý tưởnrg tạo ra công đoạn 2018-2025 và tầm nhìn 2030 (gọi tắt là Chiến lược VNPT4.0). Đến thời điểm này có thể nói VNPT đã khởi động tương đối thắng lợi. Theo ý tưởnrg VNPT4.0, VNPT sẽ biến đổi dần từ một nhà cung ứng phục vụ viễn thông truyền thống sang một nhà cung ứng dịch vụ số, hướng đến biến thành nhà cung cấp phục vụ số hàng đầu tại vietnam và Trọng điểm giao dịch số của khu vực Châu Á.

Theo PV

ICT News


Tham khảo thêm: gia nha dat