Xi măng Sài Sơn (SCJ) phát hành hơn 18 triệu cổ lỗ phiếu cấn trừ công nợ với Chủ toạ công ty

CTCP Xi măng vừa thông báo biên bản xác nhận hoán đổi nợ thành cũ kĩ phiếu giữa công ti với ông Nguyễn Sỹ Tiệp, Chủ tịch HĐQT tổ chức kinh doanh.

Theo đối chiếu, số dư nợ gốc của Xi măng Sài Sơn với ông Nguyễn Sỹ Tiệp đến ngày 30/9/2018 hơn 193,89 tỷ đồng. Đây là khoản vay tín chấp với lãi suất bằng 0%.

Theo kết quả xác thực, Xi măng Sài Sơn phát triển 18.323.000 cũ rích phiếu hoán đổi công nợ với ông Nguyễn Sỹ Tiệp, tương ứng giá trị tiền hoán đổi 183,23 tỷ đồng. Như vậy trị giá hoán đổi là 10.000 đồng/cũ kĩ phiếu. Số cũ kĩ phiếu này sẽ bị hạn dè bỉu chuyển nhượng 1 năm kể từ ngày hoàn thành đợt tạo ra (7/12/2018).

Sau hoán đổi công nợ, dư nợ giữa Xi măng Sài Sơn và ông Nguyễn Sỹ Tiệp vẫn còn hơn 10,66 tỷ đồng.

Số cổ hủ phiếu phát triển cấn trừ công nợ cho ông Nguyễn Sỹ Tiệp chiếm hữu đến 94% tổng số cũ kĩ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành của công ti. Sau phát hành, Xi măng Sài Sơn tăng vốn điều lệ từ 195,16 tỷ đồng lên 378,39 tỷ đồng.

Ông Nguyễn Sỹ Tiệp đã nâng lượng chiếm hữu cổ lỗ phiếu SCJ từ 847.326 cũ rích phiếu lên 19.170.326 cổ hủ phiếu, tương ứng 51% tổng số cổ hủ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành của Xi măng Sài Sơn. 

Đáng lưu ý, trên hoạt động mua bán hiện cũ rích phiếu SCJ đang giao dịch ở giá tiền 3.500 đồng/cũ kĩ phiếu, chỉ bằng 35% trị giá cổ phiếu hoán đổi. Xi măng Sài Sơn cũng đã duy trì mức đàm phán dưới mệnh giá trong khoảng mấy năm cách đây không lâu.

Xi măng Sài Sơn (SCJ) phát hành hơn 18 triệu cổ phiếu cấn trừ công nợ với Chủ tịch công ty - Ảnh 1.

Diễn biến giá cổ lỗ phiếu SCJ trong 3 năm mới đây.

Nam Hà

Theo Trí thức trẻ


Tham khảo thêm: mua nha