Chi tiết chất lượng 4G của các 'đại gia' viễn thông ở khu vực Hà Nội

Trang web của Cục Viễn thông - Bộ Tin tức và Truyền thông (www.vnta.gov.vietnam) đã lên tiếng kết quả đo kiểm chất lượng 4G của 3 nhà mạng lớn là Viettel, MobiFone và VinaPhone tại khu vực Hà Nội.

Theo đó, việc đo kiểm chất lượng 4G LTE của các nhà mạng chia làm 2 đợt. Đợt đo kiểm trước tiên được Cục Viễn thông tiến hành trong thời điểm từ ngày 18/12 - 21/12/2018. Đợt thứ 2 được Cục Viễn thông đo kiểm từ ngày 24/12 - 27/12/2018.

Cục Viễn thông đo kiểm chất lượng 4G với 7 chỉ số cơ bản như độ chuẩn bị của mạng vô tuyến, tỷ trọng truy nã cập chiến thắng phục vụ, tỷ lệ truyền chuyên chở dữ liệu bị rơi, tốc độ chuyển vận dữ liệu xuống và lên nhàng nhàng…

Kết quả đo kiểm cho thấy 100% các mục tiêu chất lượng kỹ thuật của các tổ chức đều bảo đảm vâng lệnh pháp luật. Tiêu chí cần thiết nhất để đề đạt chất lượng phục vụ tầm nã nhập Internet trên mạng viễn thông di động mặt đất là vận tốc tải dữ liệu, các đơn vị của Việt Nam đều vượt xa mức báo cáo 1 Mbit/s. Tiêu chí thời điểm trễ tầm nã nhập nhàng nhàng, tỷ trọng truyền vận tải dữ liệu bị rơi của đầy đủ các nhà mạng đã cho thấy trên khu vực đo kiểm các doanh nghiệp có vùng phủ sóng tốt. Riêng tỷ trọng truyền tải dữ liệu bị rơi của cả 3 nhà mạng đều ở mức 0%.

Bên cạnh, kết quả đo kiểm của cơ quan điều hành viễn thông cũng cho thấy, đối với MobiFone, vận tốc vận tải xuống, chuyển vận lên trung bình của nhà mạng này tương ứng với 39,04 Mbit/s và 29,59 Mbit/s, thời gian trễ tróc nã cập dịch vụ trung bình ở mức 1,91s.

Đối với Viettel, kết quả đo cho thấy vận tốc chuyên chở xuống làng nhàng là 22,65 Mbit/s và vận chuyển lên là 21,79 Mbit/s, thời điểm trễ truy tìm cập dịch vụ trung bình ở mức 1,88s.

Với VNPT, kết quả đo cho thấy tốc độ vận tải xuống nhàng nhàng 24,72 Mbit/s, tốc độ vận tải lên trung bình 23,80 Mbit/s và thời gian trễ truy hỏi cập dịch vụ trung bình ở mức 1,93s.

Theo phía nhà chức trách, kết quả này chỉ đề đạt chất lượng các chỉ tiêu chất lượng kỹ thuật tại thời gian đo kiểm. Qui định xác định ứng dụng quy định tại QCVN 81:2014/BTTTT - Quy chuẩn công nghệ giang sơn về chất lượng phục vụ tróc nã nhập Internet trên mạng viễn thông điện thoại mặt đất IMT-2000./.

Theo M. SƠN

Việt Nam+


Đọc thêm: mua nha