Thông báo quyết định nhân lực của Bộ trưởng Quốc phòng

Tham gia có đồng minh Thiếu tướng Phùng Sĩ Tấn, Tư lệnh Quân khu Hai; các bằng hữu trong Thường vụ Đảng ủy, Thủ trưởng Bộ Tư lệnh Quân khu.

Chấp hành Quyết định số 28/QĐ-BQP ngày 24/1/2019 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng về việc bổ nhiệm chức vụ đối với cán bộ, Đại tá Nguyễn Thắng Xuân, Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân khu được bổ dụng giữ chức vụ Chủ nhiệm Chính trị Quân khu Nhị.

Phát biểu chúc mừng, giao nhiệm vụ cho Đại tá Nguyễn Thắng Xuân, Chính ủy Quân khu Nhì tin cẩn trên cương vị công tác mới, Chủ nhiệm Chính trị Quân khu tiếp diễn phát huy truyền thống, năng lực công tác; xây dựng Cục Chính trị cấu kết, hợp nhất; chấp hành tốt công tác tham vấn, chỉ huy các hoạt động công việc đảng, công việc chính trị, xây đắp hàng ngũ thiết bị Quân khu phát triển về chính trị, lối suy nghĩ, công ty và đạo đức; sẵn sàng nhận và chấm dứt lý tưởng nhiệm vụ được giao.

PV

Theo VGP


Xem nhiều hơn: dat xanh