Vẫn còn gánh nặng chi phí lãi mượn, Đạm Hà Bắc báo lỗ năm thứ 4 liên tiếp với số lỗ hơn 300 tỷ đồng

CTCP Phân đạm và Hóa chất Hà Bắc (mã chứng khoán DHB) lên tiếng thông báo tài chính thích hợp nhất quý 4/2018 với thu nhập đạt 863,3 tỷ đồng, tăng 16,5% so với cùng kỳ trong khi chi phí giá vốn trái lại, giảm 13% nên lợi nhuận gộp thu về hơn 200 tỷ đồng, hơn gấp 3 lần quý 4/2017.

Thu nhập nguồn vốn giảm 64% so với cùng kỳ, đạt 21,3 tỷ đồng. Chi chi phí vốn đầu tư tăng 10 tỷ đồng, lên mức 211,2 tỷ đồng, trong đó cơ bản là chi trả lãi vay. Tính tới hết năm 2018 Đạm Hà Bắc còn ghi nhận nợ phải trả 9.484 tỷ đồng, tăng gần 210 tỷ đồng so với đầu năm, trong đó dư vay nợ thuê vốn đầu tư ngắn hạn 1.152 tỷ đồng, tăng 493 tỷ đồng so với đầu năm. Còn mượn nợ thuê tài chính dài hạn giảm được 813 tỷ đồng, còn 6.560 tỷ đồng.

Vẫn còn gánh nặng chi phí lãi vay, Đạm Hà Bắc báo lỗ năm thứ 4 liên tiếp với số lỗ hơn 300 tỷ đồng - Ảnh 1.

Tổng mượn nợ ngắn và dài hạn lên đến hơn 7.700 tỷ đồng là căn nguyên dẫn tới khoản chi tiêu tài chính lớn trong kỳ. Bên cạnh đó tổng tài sản 9.592 tỷ đồng, tương ứng tổng mượn nợ chiếm hữu trên 80% tổng tài sản.

Kết quả, Đạm Hà Bắc vẫn lỗ 44,8 tỷ đồng quý 4/2018, giảm đáng kể so với số lỗ hơn 119 tỷ đồng trong quý 4/2017.

Lũy kế cả năm 2018 doanh thu đạt 3.222 tỷ đồng, tăng 26,8% so với năm 2017 và vượt 18,8% chiến lược được giao.

Chi phí giá vốn giảm, dẫn tới lãi gộp tăng hơn gấp 3 lần cùng kỳ, đạt 655 tỷ đồng. Tất nhiên khoản chi tiêu tài chính kếch xù, mà chủ chốt là chi tiêu lãi vay, lên đến 826 tỷ đồng. Cộng thêm các khoản chi phí điều hành doanh nghiệp, chi phí bán hàng cũng tăng theo doanh thu, nên đã làm cho Đạm Hà Bắc hài lòng lỗ năm thứ 4 liên tiếp với số lỗ hơn 313 tỷ đồng, cải thiện đáng kể so với số lỗ 606 tỷ đồng trong năm 2017. Tương tự với số lỗ 313 tỷ đồng, Đạm Hà Bắc đã "vượt" hẳn trông chờ do công ti dự định lỗ trên 720 tỷ đồng.

Tổng lỗ lũy kế tới hết năm 2018 lên đến 2.657 tỷ đồng. Vốn chủ sở hữu còn gần 108 tỷ đồng, trong đó vốn góp chủ sở hữu là 2.722 tỷ đồng.

Xem thêm BCTC quý 4/2018

Nam Sơn

Theo Trí thức trẻ


Xem tại: bat dong san