Công ty Thái Lan muốn thâu tóm công ti của Agribank - VnExpress Kinh Doanh

Phía Thái Lan chuẩn bị chi hơn 500 tỷ đồng để tậu toàn thể vốn ALC I - công ti cho thuê vốn đầu tư.

Nhà băng Nhà nước vừa mới đây có văn bạn dạng tư vấn đề nghị của Công ty TNHH Srisawad Corporation đặt trụ sở tại Bangkok về việc tìm lại 100% vốn của Ngân hàng Nông nghiệp và Sản xuất nông thôn (Agribank) tại Công ti Cho thuê nguồn vốn I – ALC I.

Theo đó, doanh nghiệp Thái Lan liên hệ và trao đổi (ý kiến) với Agribank từ giữa năm 2016. Nhị bên đã thuê doanh nghiệp thẩm định của nả và ký biên bạn dạng ghi nhớ với nhị nội dung chính. Thứ nhất, Srisawad Corporation trả cho Agribank 523 tỷ đồng để sở hữu toàn cục vốn của ALC I, trong đó 200 tỷ đồng là hoàn trả vốn yếu tố lệ và phần còn lại là nợ gốc ALC I đã vay của nhà băng này. Số tiền này có thể thay đổi khi hai bên xác nhận số liệu sau cùng để ký phù hợp đồng chính thức. Thứ nhì, Srisawad Corporation sẽ thừa hưởng toàn cục công nợ tại thời gian ký biên bạn dạng ghi nhớ.

Do chưa đáp ứng nhân tố kiện tổng của cải của năm liền kề lúc trước là 10 tỷ USD theo Thông tư quy định việc cấp giấy phép, tổ chức và hoạt động của các công ty nguồn hỗ trợ phi nhà băng, nhưng Srisawad Corporation vẫn đề nghị Ngân hàng Nhà nước hài lòng cho nhập cuộc tái cơ cấu tổ chức kinh doanh con Agribank. song song, đề nghị chuyển đổi loại hình của công ty trong khoảng công ty cho thuê nguồn vốn chiến thắng ty vốn đầu tư tổng hợp nhằm "hoạt động có hiệu quả hơn".

Agribank sau đó thẩm tra đề án của Srisawad Corporation và trình Nhà băng Nhà nước trong khoảng tháng 9/2018, nhưng chưa được phê thông qua do công ty này đang tiếp tục chú ý các điều can dự đến tái cơ cấu ALC I. 

Lên tiếng nguồn vốn của Agribank cho nhân thức tại ngày 31/12/2017, ALC I đang lỗ lũy kế 714 tỷ đồng và vốn chủ sở hữu bị âm 437 tỷ đồng. Nợ phải trả là 394 tỷ đồng, trong đó nợ lợi nhuận chiếm đoạt gần 48%. Dù ALC I đã thảo luận với công ty đối tác để thanh toán và cơ cấu nợ, nhưng phía kiểm toán bình chọn những điều này dẫn đến nghi ngại về tài năng hoạt động liên tiếp của công ti.

Trước đó, Tổ chức kinh doanh Cho thuê vốn đầu tư II – ALC II cũng do Agribank sở hữu 100% vốn nhân tố lệ đã đệ đơn lên tòa án xin tuyên bố vỡ nợ và được chấp nhận tham gia 04 tuần 7/2018. Nhà băng Nhà nước sau cũng thu hồi giấy phép xây cất và hoạt động của tổ chức kinh doanh này.

Phương Đông


Xem nhiều hơn: dat xanh